Observator European

Integritatea este Libertate

Accréditation des journalistes au Parlement

Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

ANUNŢ

cu privire la concursul deschis pentru selectarea candidaților la funcțiile de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

    În conformitate cu art. 42 al Legii cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19.02.1998, Comisia economie, buget și finanțe anunță concursul de selectare a candidaților la funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

a)     să dețină cetățenia Republicii Moldova;

b)     să aibă studii superioare integrate în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic și experiență de lucru de cel puțin 10 ani în unul din domeniile menționate și cel puțin 3 ani în funcție administrativă de conducere;

c)      să se bucure de o reputație ireproșabilă;

d)     să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e)    să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

f)  să nu fie membru al unui partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs;

g)   nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

Candidații la funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică urmează să depună la Comisie un dosar care include următoarele documente (traduse, după caz, în limba de stat):

a)     cerere de participare la concurs;

b)     dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c)      curriculum vitae;

d)   copiile de pe diplomele de studii și de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare și, opțional alte acte de studii;

e)   dovada vechimii în muncă în domeniul relevant, inclusiv de cel puțin 3 ani în funcție administrativă de conducere (copia de pe carnetul de muncă și alte acte);

f)      cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere);

g)   scrisoare de motivație (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs și viziunea ei asupra activității Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică;

h)    declarația pe proprie răspundere că, în cazul în care va fi numit (numită) în funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în termen de 30 de zile, va abandona, pe durata mandatului, funcțiile incompatibile cu funcția, în conformitate cu alin. (8), art. 42 al Legii cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19.02.1998.

i)  declarația pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.

Candidații vor depune dosarele complete la Comisie pe adresa: municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 105 (sediul Parlamentului), etajul 5, biroul 521 sau la adresa electronică - ceb@parlament.md, în perioada 02.01.2017 - 20.01.2017, în zilele luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Valentina VÎRNAV, tel: 022-820-522.Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului deschis pentru selectarea candidaților la funcțiile de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică poate fi accesat aici.

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
samedi 10 décembre 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe