Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
Государственные власти и учреждения
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Актуально > Пресс-релизы
Сообщения для прессы
Сomisia de control al finanțelor publice a luat act de raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în anul 2021

385A0464

Chișinău, 1 martie 2023 – Comisia de control al finanțelor publice a luat act de raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021. Documentul va fi prezentat și în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Principala constatare privind evoluția ajutorului de stat, ținând cont de angajamentele asumate de către Republica Moldova prin Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, ține de necesitatea elaborării sau modificării actelor normative conform acquis-ului UE în materie de ajutor de stat. Un alt obiectiv este promovarea culturii concurențiale în partea ce ține de ajutor de stat, atât în cadrul autorităților publice, cât și a întregii societăți. Totodată, Comisia recomandă asigurarea în continuare a transparenței și eficienței acordării ajutorului de stat, intensificarea eforturilor pentru examinarea notificărilor ajutoarelor de stat depuse și a cazurilor de încălcare a legislației în domeniu.

De menționat că valoarea ajutorului de stat raportată pentru anul 2021 a fost de 2 564 664 mii lei sau 1,06% din PIB. Cea mai mare pondere a ajutorului de stat a fost orientată spre dezvoltare regională - circa 42%.Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Back to all RU
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы