Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Сomisia de control al finanțelor publice a luat act de raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în anul 2021

385A0464

Chișinău, 1 martie 2023 – Comisia de control al finanțelor publice a luat act de raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021. Documentul va fi prezentat și în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Principala constatare privind evoluția ajutorului de stat, ținând cont de angajamentele asumate de către Republica Moldova prin Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, ține de necesitatea elaborării sau modificării actelor normative conform acquis-ului UE în materie de ajutor de stat. Un alt obiectiv este promovarea culturii concurențiale în partea ce ține de ajutor de stat, atât în cadrul autorităților publice, cât și a întregii societăți. Totodată, Comisia recomandă asigurarea în continuare a transparenței și eficienței acordării ajutorului de stat, intensificarea eforturilor pentru examinarea notificărilor ajutoarelor de stat depuse și a cazurilor de încălcare a legislației în domeniu.

De menționat că valoarea ajutorului de stat raportată pentru anul 2021 a fost de 2 564 664 mii lei sau 1,06% din PIB. Cea mai mare pondere a ajutorului de stat a fost orientată spre dezvoltare regională - circa 42%.Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe