Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
În 2023 Parlamentul va realiza evaluarea ex-post a 35 de legi

Chișinău, 10 ianuarie 2023 – 35 de legi vor fi supuse evaluării ex-post de impact și evaluării ex-post juridice pe parcursul anului curent. Planul de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2023 a fost aprobat de Biroul permanent al Parlamentului la finalul anului trecut.

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică urmează să supună evaluării ex-post de impact cele mai multe acte legislative: Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, Legea cu privire la secretul de stat, Legea cetățeniei Republicii Moldova, Legea privind evaluarea integrității instituționale, Legea cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

Comisia administrație publică va fi responsabilă de evaluarea ex-post de impact a Legii privind administrația publică locală, a Legii privind statutul municipiului Chișinău și a Legii cu privire la sistemul de adrese.

Comisia juridică, numiri și imunități va urma să realizeze evaluarea ex-post de impact a Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova; Comisia politică externă și integrare europeană – a Legii cu privire la serviciul diplomatic; Comisia drepturile omului și relații interetnice – a Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant; Comisia protecție socială, sănătate si familie – a Legii cu privire la ajutorul social, iar Comisia agricultură și industrie alimentară – a Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică.

Câte două legi vor evalua Comisia mediu si dezvoltare regională (Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate și Codul subsolului) și Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport si mass-media (Legea cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice și Legea privind protecția invențiilor).

Potrivit planului aprobat, 18 acte normative vor fi supuse evaluării ex-post juridice de către Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului.

Evaluarea ex-post privind implementarea actelor normative reprezintă unul din instrumentele de realizare a controlului parlamentar, fiind și o prioritate a legislativului. Evaluarea ex-post permite Parlamentului analiza datelor despre cum a fost implementat actul legislativ. Procesul prevede două modalități de evaluare: juridică, pentru a verifica dacă au fost aprobate toate actele normative necesare sau dacă sunt obstacole la aplicarea legii, și de impact, pentru a analiza eficiența actului legislativ, respectiv îmbunătățirea implementării acestuia.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
4 februarie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"