Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Raportul privind prevenirea și combaterea discriminării în anul 2021 a fost prezentat în Parlament

 

Chișinău, 26 mai 2022 – Raportul privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării pentru anul 2021 a fost prezentat, astăzi, în Parlament de către președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Ian Feldman.

Potrivit raportului, în 2021 Consiliul a înregistrat 310 plângeri pe marginea unor presupuse cazuri de discriminare și 2 autosesizări din partea membrilor Consiliului.

Numărul dosarelor soluționate s-a ridicat la 282. Pe 83 cauze (29%) dintre acestea s-au invocat acțiuni aferente domeniului câmpul muncii;  pe 54 (19,1%) – acțiuni aferente lezării demnității; pe 77 (27,3%) – acțiuni aferente domeniului acces la bunuri și servicii disponibile publicului; pe 31 cauze (11%) – acțiuni aferente accesului la justiție; pe 10 cauze (3,5%) – acțiuni aferente domeniului educației ș.a.

Mai multor autorități publice centrale și locale, companiilor și instituțiilor mass-media li se recomandă să examineze și să implementeze propunerile privind îmbunătățirea situației în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și asigurării egalității. Autoritățile vizate vor informa Parlamentul cu referire la implementarea recomandărilor până la data de 15 decembrie 2022.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității acționează în condiții de imparțialitate și independentă față de autoritățile publice și este constituit din 5 membri, care nu au apartenență politică. Membrii Consiliului sunt numiți de  către Parlament pe o perioadă de 5 ani, 3 dintre membri fiind reprezentanți ai societății civile. Cel puțin 3 dintre membrii Consiliului trebuie să fie specialiști licențiați în drept.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"