Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Noi măsuri privind combaterea hărțuirii la locul de muncă, examinate de Comisia protecție socială, sănătate și familie

25.05.2022 Ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie

Chișinău, 25 mai 2022 – Membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie au examinat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul de modificare a unor acte normative, care prevede contracararea fenomenului hărțuirii la locul de muncă.

DOCUMENTUL propune completarea Codului contravențional cu prevederi referitoare la atragerea la răspundere a angajatorilor pentru nerespectarea obligației de a întreprinde măsuri de prevenire, examinare și intervenție în cazul constatării actelor de hărțuire sexuală.

În aceasta ordine de idei, amenda pentru persoanele fizice ar putea varia între 3000 și 4200 de lei, iar cea pentru persoanele juridice – între 10500 și 13500 de lei. Totodată, în cazul persoanelor cu funcție de răspundere, pedeapsa contravențională ar putea ajunge până la 10500 de lei.

De răspunderea contravențională vor fi pasibili și angajatorii care vor  obstrucționa procesul de reclamare a cazurilor de hărțuire sexuală.

Totodată, Codul contravențional se propune a fi completat cu norme ce prevăd posibilitatea de atragere la răspundere pentru fapte de discriminare și victimizare.

Printre prevederile proiectului se regăsește completarea Codului Muncii, a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și a Legii sindicatelor cu norme în domeniul prevenirii  și examinării/soluționării hărțuirii sexuale la locul de muncă.

Unul din autorii proiectului de lege, deputata Angela Munteanu-Pojoga, secretar al Comisiei drepturile omului și relații interetnice, a argumentat că inițiativa legislativă urmărește conștientizarea gravității fenomenului hărțuirii, elaborarea și implementarea unor mecanisme eficiente de combatere și prevenire a hărțuirii la locul de muncă.

Potrivit notei informative, proiectul presupune racordarea legislației naționale la standardele internaționale, în special la Convenția de la Istanbul.  

Comisia a aprobat raportul la proiectul de lege și îl va propune plenului Legislativului spre dezbateri.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"