Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
A fost adoptată Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule

Chișinău, 21 aprilie 2022 – Deputații au adoptat Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule.  Legea va intra în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, perioadă în care autoritatea de supraveghere va aduce actele sale normative în conformitate cu noua lege.

Proiectul de lege are drept obiectiv racordarea cadrului legal la prevederile comunitare, fiind stabilite condițiile generale și particulare ale acoperirii asigurării răspunderii civile auto (RCA), modalitatea și termenele de plată a despăgubirilor de asigurare.

Prin proiect se urmărește stabilirea unui mecanism clar și predictibil de monitorizare continuă a pieței asigurărilor obligatorii auto prin intermediul instrumentelor adecvate și specifice sectorului financiar.

Cele mai relevante elemente incluse în proiect vizează: prevederi speciale cu privire la suspendarea, rezoluțiunea și încetarea contractului RCA; norme cu privire la modul de aplicare a asigurării RCA; dispoziții cu privire la legislația aplicabilă în funcție de locul de producere a accidentului; mecanismul constatării amiabile de accident; obligațiile asigurătorului RCA cu privire la comunicarea solicitantului asigurării a cuantumului primei de asigurare, dar și a altor detalii care țin de calculul primei de asigurare, coeficienților de rectificare, precum și obligativitatea asigurătorilor de a informa părțile privind soluționarea cererii de despăgubire.

Potrivit proiectului, contractul de asigurare RCA internă se încheie pe un termen de 12 luni, iar contractul de asigurare RCA externă (Carte Verde) poate fi încheiat pentru perioade de asigurare mai mici de 12 luni, dar nu mai mici de 15 zile, în funcție de opțiunea asiguratului. Plata primelor de asigurare se face integral.

Contractul RCA se perfectează pe suport de hârtie sau prin mijloace tehnice electronice în regim on-line și se încheie între asigurător și asigurat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze vehiculul, adică cu un număr nelimitat de utilizatori. Și cererea de despăgubire va putea fi completată prin utilizarea mijloacelor electronice.

Vor fi majorate limitele de răspundere acoperite prin asigurarea RCA de la un milion de lei la un nivel de 100.000 euro, în cazurile de avariere sau distrugere a bunurilor. La fel, pentru vătămări corporale și decese produse în unul și același accident, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente la un nivel de 100.000 euro – pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500.000 euro – indiferent de numărul părților vătămate, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de Banca Națională a Moldovei pentru data producerii accidentului.

Un capitol nou vizează achitarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral ca urmare a vătămării sau decesului persoanelor implicate în accidentul rutier.

Sunt resetate organizarea și funcționarea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA). BNAA are ca principale atribuții, cea de birou național auto – asigură apartenența Republicii Moldova la Sistemul Internațional de Asigurări ”Carte Verde” și îndeplinește obligațiile general recunoscute față de organizațiile autorizate din țările membre ale acestui sistem. Pentru îndeplinirea atribuțiilor de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor și de organism de compensare, BNAA dispune de structuri proprii: Fondul de protecție a victimelor străzii și Fondul de compensare, prin contribuția tuturor membrilor, proporțional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea contractelor RCA/Carte Verde.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"