Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Proiectul de modificare a legislației valutare a fost votat în prima lectură

14.04.2022 – Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova

Chișinău, 14 aprilie 2022 – Proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei si a Legii privind reglementarea valutară a fost aprobat în prima lectură.

Actul a fost elaborat în vederea realizării prevederilor Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeană.

Elaborarea proiectului de lege este condiționată, totodată, de necesitatea consolidării procesului de licențiere și supraveghere a participanților pieței valutare din Republica Moldova: unităților de schimb valutar, administratorilor, acționarilor sau asociaților caselor de schimb valutar și hotelurilor, beneficiarilor efectivi ai acestora. Odată cu adoptarea legii, BNM, în calitate de autoritate de supraveghere, va dispune de instrumente legale pentru a asigura o mai bună supraveghere a activității unităților de schimb valutar.

Una din propunerile din proiect vizează  obligativitatea supravegherii și înregistrării video pe toată durata programului de lucru în regim real, precum și păstrarea acestor înregistrări în formă digitală cel puțin 15 zile calendaristice. Prin această modificare se urmărește  îmbunătățirea deservirii clienților caselor de schimb valutar în contextul asigurării securității și integrității acestor unități.

Suplimentar, acestea vor fi obligate să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării acesteia în formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei. O altă cerință este să nu admită divergențe între valoarea operațiunilor înregistrate și soldurile de mijloace bănești circulante, deținute în interiorul unității de schimb valutar.

O altă prevedere constă în majorarea cuantumului amenzii aplicat caselor de schimb valutar sau hotelurilor, care admit încălcări ale legislației valutare, de la 25 de mii de lei până la 100 de mii de lei. Scopul acestei modificări rezidă în sporirea gradului de disciplină în domeniul vizat și a siguranței operațiunilor de schimb valutar.

Proiectul mai prevede majorarea termenului de luare a deciziei de către BNM pentru licențierea caselor de schimb valutar și a hotelurilor - de la 15 la 30 de zile, ținând cont de cerințele suplimentare stabilite pentru licențiere.

Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să fie votat în cea de-a doua lectură.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"