Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Comisia economie, buget și finanțe anunță repetarea Concursului pentru funcția de Director al Consiliului de administraţie al ANRE

Chișinău, 28 octombrie 2019 - În urma examinării suplimentare a dosarelor depuse la concursul public pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia economie, buget și finanțe, prin decizia sa nr. 328, anunță repetarea Concursului pentru funcția de Director al Consiliului de administraţie al ANRE.

Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe pe adresa: MD- 2073, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, biroul 521 sau la adresa electronică - ceb@parlament.md., în perioada 28.10.2019 – 26.11.2019, în zilele de luni-vineri, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.

Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este Valentina Vîrnav, tel: 0 22 820522. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate. Detalii privind concursul repetat sunt prezentate în anunț.

ANUNŢ privind organizarea concursul public pentru selectarea candidaţilor la o funcţie de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică:

În conformitate cu art.10 al Legii cu privire la energetică nr.174/2017, Comisia economie, buget şi finanţe anunţă concursul de selectare a candidaţilor la o funcţie de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

1.Candidații trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
b) să aibă studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic şi experienţă de lucru de cel puţin 10 ani în unul dintre domeniile menţionate, dintre care cel puţin 3 ani în funcţii de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică;
c) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să cunoască limba de stat și limba engleză ;
f) să nu fie membru al vreunui partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs.

2.Criteriile de selectare a candidaților la funcțiile de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică :
a) experinență în sectoarele reglementate – punctaj maxim 15 puncte ;
b) experiență în funcție decizională - punctaj maxim 10 puncte ;
c) experiență în organele decizionale colegiale - punctaj maxim 10 puncte ;
d) cunoșterea legislației, a documentelor strategice și a logicii actelor normative relevante pentru domeniile reglementate - punctaj maxim 10 puncte ;
e) viziuni în raport cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică și evoluția sectoarelor reglementate în dependență de poziția regulatorului - punctaj maxim 30 puncte ;
f) cunoașterea activității economico-financiare a întreprinderilor din sectoarele reglementate - punctaj maxim 10 puncte ;
g) cunoașterea și experiența în domeniul macroeconomic - punctaj maxim 10 puncte ;
h) abilități de comunicare - punctaj maxim 5 puncte ;

3.Candidații la funcţiile de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică urmează să depună un dosar care include următoarele documente (traduse, după caz, în limba de stat):
a) cerere de participare la concurs;
b) dovada cetăţeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);
c) curriculum vitae;
d) copiile de pe diplomele de studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare şi, opţional alte acte de studii;
e) dovada vechimii în muncă în domeniul relevant, inclusiv de cel puţin 3 ani în funcţii de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenție (copia de pe carnetul de muncă şi alte acte);
f) cazierul judiciar (sau declaraţia pe proprie răspundere);
g) scrisoare de motivaţie (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs şi viziunea ei asupra activităţii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică;
h) declaraţia pe proprie răspundere (în termen de 30 de zile, după numirea în funcție), indicînd întrunirea cerințelor stabilite în punctul 1 din prezentul anunț și în art.9, alin.(2) și (3) din Legea nr.174/2017 cu privire la energetică, precum și lipsa oricăror interese ce ar fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența în luarea deciziilor.
i) declaraţia pe proprie răspundere a lipsei sau existenţei conflictului de interese.

Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe pe adresa: MD- 2073, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, biroul 521 sau la adresa electronică - ceb@parlament.md., în perioada 28.10.2019 – 26.11.2019, în zilele de luni-vineri, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.

Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este dna Valentina VIRNAV, tel: 0 22 820522. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Comisia economie, buget și finanțe


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"