Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Igor Munteanu a susținut o conferință de presă ca urmare a examinării Raportului privind modernizarea și eficientizarea ÎS ”Gările și Stațiile Auto”

25.10.2019 Raportul privind modernizarea și eficientizarea activității Î.S. Gările și Stațiile Auto - conferință de presă a Președintelui Comisiei de anchetă, Igor Munteanu

Chișinău, 25 octombrie 2019 – Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Igor Munteanu, Președinte al Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), a susținut o conferință de presă ca urmare a examinării Raportului privind modernizarea și eficientizarea activității ÎS ”Gările și Stațiile Auto” (GSA).

În urma examinării Raportului privind modernizarea și eficientizarea activității ÎS ”Gările și Stațiile Auto” (GSA), Comisia de anchetă a constatat un șir de încălcări în acest caz și anume, - guvernul Filip a reușit cu o viteză exemplară să adopte o decizie absolut pripită, neargumentată și pe alocuri absurdă - să inițieze un PPP; să desfășoare un concurs viciat, cu multiple încălcări a legislației; să semneze un contract de PPP nociv interesului public și să neglijeze orice monitorizare a îndeplinirii obligațiilor de către partenerul privat.

Întreprinderea de Stat ”Gările și Stațiile Auto” este un element esențial al sistemului de transport rutier de pasageri, ea deservește peste 80% din toți pasagerii curselor de autobuze. Toate cursele de autobuze încep și se termină în gară și tot gara vinde bilete auto. 

”Din 2012 și până la trecerea în gestiunea privată, ÎS ”Gările și Stațiile Auto” activa în regim normal, fără situații critice de ordin financiar, înregistrând anual, profit constant de aproximativ 5 mil. lei. Cifra de afaceri ÎS ”Gările și Stațiile Auto” depășea constant, în ultimii ani, 50 mil. lei anual, iar rulajul prin conturi depășea 400 mil. lei – deoarece întreprinderea încasa integral banii pe biletele vândute, reținându-și un comision de 10% pentru vânzare. Așadar, 40-45 mil. lei venit din vânzări de bilete înseamnă încasări de 400-450 mil. lei” – a ținut să menționeze Președintele Comisiei de anchetă, Igor Munteanu.

În 2018, Î.S. GSA și nu ministerul (MEI) a contractat un studiu de fezabilitate, care coincidea total cu cerințele pentru studiile de fezabilitate ale PPP din HG476/2012. Ceea ce confirmă că de la bun început era urmărit scopul de a transmite ÎS GSA în mâini private, chiar dacă întreprinderea nu este pasibilă privatizării, conform anexei la Legea 121/2007.

Mai mult ca atât, studiul de fezabilitate a fost elaborat de un ONG fără experiență în domeniu. În același timp, studiul prezintă informații desfășurate despre activitatea și infrastructura ÎS GSA, ceea ce arată că administrația întreprinderii a contribuit pe larg la elaborare.

Aceste indicii ridică bănuieli rezonabile, că studiul de fezabilitate a fost pregătit nu de acest ONG, iar scopul urmărit a fost de a transmite cât mai repede ÎS GSA în mâini private.

Criteriile de bază pentru selectarea partenerului privat sunt ne-proporționale scopului PPP-ului. Adică, Guvernul a restricționat participarea altor agenți economici prin inducerea unei sume nemotivate - fluxul de numerar operațional de minim 400 mil. lei, atunci când suma totală a investițiilor este de aproximativ 200 mil. lei, în termen de trei ani.

”Stranie este logica Guvernului, unde investițiile necesare trebuie făcute în termen de 3 ani, iar pe parcursul a următorilor 22 de ani, pe perioada PPP-ului, alte investiții nu sunt prevăzute. Nu au fost luate în considerare uzura bunurilor și a infrastructurii, care necesită investiții periodice, necesitatea de modernizare a softurilor, echipament etc.”, a precizat Igor Munteanu.

Comisia de selectare a partenerului privat a luat decizia de a aproba documentația standard pentru participare la concurs și mărimea taxelor de participare (200 mii lei), garanție pentru ofertă (1 mil. lei) și de eliberare a documentelor (100 mii lei). Este important să remarcăm, că LP179/2008 nu conține nici o prevedere referitor la taxele de participare la concursurile pentru adjudecarea PPP, nici referitor la vreo plată pentru eliberarea documentelor, iar garanțiile pot fi solicitate numai dacă sunt prevăzute expres de legislația în vigoare sau de contract.

Deci în sensul legii LP179/2008 toate cele trei condiții sunt restrictive și abuzive, iar stabilirea plății de 100 mii lei pentru eliberarea documentelor este și ilegală.
La 14 noiembrie 2018, la ședința a doua a comisiei de selectare a partenerului privat, a fost deschisă unica ofertă - parvenită de la o asociație compusă din:

1. SRL ”Gările Auto Moderne” – o întreprindere înregistrată cu două zile înainte de a depune oferta;
2. FPC Exfactor SRL – o întreprindere notorie în Republica Moldova din domeniul construcțiilor;
3. Luka Muco – un cetățean al SUA.

FPC Exfactor-Grup a prezentat rapoartele financiare, care arătau pentru anul 2017 flux financiar din activitatea operațională negativ, dar și capital propriu inferior cerințelor HG898/2018. Adică, chiar urmărind condițiile stabilite de Guvern, oferta nu era eligibilă și urma a fi descalificată.

În pofida termenului extrem de scurt pentru a pregăti și înainta o ofertă cu o valoare de 200 mil. lei, FPC Exfactor s-a retras dintre fondatorii SRL ”Gările Auto Moderne” la jumătate de an după semnarea contractului de PPP, declarând în presă că nu mai are interes în proiect.

Bizare sunt și conexiunile FPC Exfactor cu un anumit cetățean, Ilan Șor și grupul lui de companii, un exemplu similar s-a produs și în cazul concesiunii Aeroportului Internațional Chișinău.

Acest fapt trezește suspiciunea rezonabilă că FPC Exfactor a servit, prin abuz de încredere, doar ca paravan pentru grupul Șor de a prelua ÎS GSA, cu rulaje de 400 mil. lei anual.

Președintele Comisiei parlamentare de anchetă, Igor Munteanu, a comentat stilul asemănător a mai multor cazuri cercetate de deputați: ”Se atestă o practică vicioasă a APP de inițiere și selectare a partenerului privat în PPP sau proiecte de privatizare, unde după câștigarea concursului, persoanele juridice care corespundeau formal unor rigori inițiale elevate, în urma unor contracte extrem de permisive pot ceda cota - parte către persoane fizice sau juridice mult mai puțin calificate. Această practică este observată și în cazul concesiunii Aeroportului Internațional Chișinău, și în cazul privatizării Air Moldova”.

Membrii Comisiei au depistat mai multe neconformități, neglijențe și abuzuri, care sunt temeiuri suficiente pentru a declara PPP-ul de modernizare a Gărilor și Stațiilor Auto un proiect cu grave încălcări de procedură și străin interesului public.

Comisia consideră că este necesar de a fi investigat, de ce în textul contractului a fost folosită noțiunea de ”garanție” și nu ”garanție bancară”, așa cum prevede norma legală.

”Substituirea normelor legale în contract din ”garanții bancare” în ”poliță de asigurare” presupune o interpretare abuzivă a prevederilor normative de către comisia de selectare și de către APP și riscă să aducă prejudicii statului în proporții deosebit de mari” – a ținut să precizeze Președintele Comisiei de anchetă C51, Igor Munteanu.

Contractul prevede mărimi derizorii pentru compensările contractuale - la un calcul al experților, penalitățile reprezintă valoarea de la 1,82% până la 3.65% anual pentru întârziere. Aceste penalități de întârziere a lucrărilor sunt nesemnificative și nu reprezintă o pârghie de a influența partenerul privat pentru a-l motiva să respecte termenele de dare în exploatare. Din contra, întârzierile sunt chiar favorabile, dacă comparăm cu rata anuală a inflației de 4-6%.

Interesele statului au fost negociate inechitabil și cu prejudicii pentru interesul public ori chiar sabotate direct, iar în caz de tărăgănare a lucrărilor, pârghiile contractuale disponibile sunt extrem de ineficiente. Din contract lipsesc prevederi cu privire la răspunderea pentru neexecutarea obligațiilor în cazul rezoluțiunii și/sau revocării contractuale, conform HG 898.

Investițiile planificate pentru 2019, adică 35 mil. lei, încă nu s-au făcut, și se poate afirma cert că nu vor fi făcute în termen – deoarece nu au fost identificate vreo urmă a aprobărilor tehnice.

Din datele operative, în cadrul tranziției de la ÎS GSA către ”Gările Auto Moderne” SRL, o parte din creanțele transportatorilor față de gări au rămas neacoperite, această datorie depășește 7 mil. lei și necesită o investigare aparte din partea organelor de drept.

”În contextul constatărilor enumerate, Comisia de anchetă va solicita luarea de măsuri urgente de către Agenția Proprietății Publice pentru întocmirea raportului de monitorizare a Parteneriatului Public Privat și demararea procedurilor de reziliere a contractului, dacă se atestă lipsa de progrese asumate și lipsa unei garanții bancare de bună execuție. De asemenea va solicita organelor de drept investigarea acțiunilor și inacțiunilor Guvernului, MEI, APP, administratorului ÎS GSA, Comisiei de selectare a partenerului privat, pentru a da o calificare procesuală abuzurilor evidente, identificate în cadrul investigației parteneriatului public privat de modernizare a ÎS ”Gările și Stațiile Auto” – a concluzionat Președintele Comisiei parlamentare de anchetă, Igor Munteanu.

Comisia economie, buget și finanțe


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"