Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Parlamentul anunță concurs pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale

Chișinău, 2 iulie 2019 – Comisia juridică, numiri și imunități anunță concurs pentru selectarea a doi candidați la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului Republicii Moldova.

Candidatul la funcţia de judecător al Curții Constituționale trebuie să întrunească următoarele cerinţe: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul în țară; 

c) are pregătire juridică superioară; 

d) are înaltă competenţă profesională;

e) are o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică; 

f) nu a atins vârsta de 70 de ani;

g) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;

h) are reputație ireproșabilă.

Dosarele de participare la concurs vor conține:

a) scrisoarea de motivare;

b) curriculum vitae;

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

e) certificatul medical/de sănătate F086E;

f) cazierul judiciar;

g) declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidații vor depune dosarele  personal, prin poștă sau prin e-mail, în perioada 2 – 12 iulie 2019.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În cazul în care dosarul de concurs este depus prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Cristina Rotari, consultant superior în Comisia juridică, numiri și imunități: tel. (022) 82-05-24, 060003249; e-mail - cristina.rotari@parlament.md.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
9 februarie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"