Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Procedura de achiziții publice va fi armonizată la cea europeană

18.07.2018 Ședința Comisiei economie, buget și finanțe

Chișinău, 18 iulie 2018 - Procedura de achiziții publice va fi simplificată și armonizată cu acquis-ul comunitar. Comisia economie, buget și finanțe a examinat, în ședința de astăzi, modificări și completări ale legii privind achizițiile publice și le va propune plenului Parlamentului spre aprobare.

Proiectul instituie comunicarea electronica în sistemul de achiziţie, prin introducerea conceptului DUAE, care este Documentul Unic de Achiziţii European, furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană. Acesta constă în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.

Potrivit autorilor, această inovaţie la nivel naţional va simplifica şi eficientiza procesul de achiziţii publice și va substitui prezentarea documentelor de calificare a operatorilor economici până la deschiderea ofertelor cu post-calificarea. Aceasta se referă la faptul că autoritatea contractantă va solicita toate actele necesare doar de la ofertantul câştigător.

Totodată, în situaţia în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine documentele justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE de către operatorii economici în mod direct şi gratuit, prin accesarea unei baze de date, prezentarea ulterioară a acestora nu va fi necesară. 

Un alt aspect inovativ al proiectului de lege este introducerea unor concepte noi în ceea ce priveşte criteriile de atribuire în domeniul achiziţiilor publice. Drept criterii de atribuire vor fi preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate - preţ şi cel mai bun raport calitate - cost. Astfel, la determinarea ofertei câştigătoare în cadrul procedurilor de atribuire se stabilesc noi criterii care au la bază eficienţa achiziţiei pe termen lung, îmbinând aspecte atât de calitate, cât şi de cost. În prezent, criteriul de atribuire poate fi, fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, fie preţul cel mai scăzut. 

Proiectul dezvoltă şi conceptul de achiziţii durabile, prin includerea termenului ciclul de viaţă, care se referă la toate etapele consecutive şi/sau interconectate a achiziţiei. În acest fel, se extinde spectrul analizei eficienţei unei achiziţii, prin prisma întregului ciclu, începând de la etapa de producţie şi finalizând cu etapa de eliminare/curăţare a bunului/amplasamentului şi/sau încheierea serviciului sau a utilizării bunurilor.

Un alt aspect important în proiect este stabilirea unor noi tipuri de proceduri de achiziţie, în conformitate cu cadrul normativ comunitar şi anume achiziţie în cazul serviciilor sociale şi altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, iar ca modalitate specială de atribuire - catalogul electronic. Potrivit autorilor, aceste modalităţi de realizare a achiziţilor publice au drept scop reglementarea unor proceduri mai particulare a achiziţiilor publice, iar cataloagele electronice vin să faciliteze achiziţiile electronice.

Noile reglementări mai prevăd un prag în cuantum de 13 mln lei, fără TVA, la aplicarea pentru contractele care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice.

Proiectul, care se propune ca să intre în vigoare la 1 octombrie 2018, urmează a fi dezbătut și votat în plenul Parlamentului. 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"