Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
Actualité > Communiqués de presse
Communiqués de presse
Egalitatea de gen în structurile militare și de securitate, în vizorul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică

Chișinău, 16 mai 2017 – Rolul femeilor în asigurarea păcii și securității a fost abordat astăzi, în cadrul întrevederii membrilor Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică cu reprezentanții Centrului de informare și documentare (CID) NATO în Moldova.

În cadrul discuțiilor, deputații au optat pentru crearea condițiilor egale între femei și bărbați și sporirea participării femeilor la misiuni de pacificare. În context, parlamentarii au susținut combaterea stereotipurilor de gen în toate domeniile de activitate.

Directorul executiv CID NATO, Elena Mârzac a informat deputații despre prevederile proiectului ”Planul Naţional al Republicii Moldova de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al Organizaţiilor Naţiunilor Unite” cu privire la promovarea femeilor ca subiecţi ce contribuie la stabilitatea şi securitatea societăţii. ”Proiectul va consolida factorii de decizie politică şi formatorii din regiune care au experienţă în domeniul politicilor de implementare a Rezoluţiei 1325, încurajând cele mai bune practici globale care pot fi aplicate în contextul Moldovei”, a menționat Elena Mârzac. Potrivit ei, CID NATO este coordonatorul activităților care va oferi expertize și asistență tehnică instituțiilor guvernamentale și societății civile, timp de 24 de luni.

La rândul lor, membrii Comisiei au salutat inițiativa de asigurare a egalității de șanse femeilor în structurile militare și de securitate.

Tot astăzi, Comisia securitate națională și ordine publică s-a convocat în ședință. Membrii Comisiei au aprobat proiectul de lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară, care prevede crearea laboratorului de analiză genetică moleculară, în vederea determinării profilului genetic (ADN). În prezent, aceste analize nu se efectuează în Republica Moldova.

Deputații au mai aprobat, astăzi, modificarea și completarea listei funcţiilor, titularii cărora au drept special de acces la secretul de stat, cu specificarea formelor concrete de acces pentru fiecare funcţie.

Toate proiectele urmează a fi dezbătute și votate în ședința plenară a Parlamentului.
 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all FR
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
dimanche 4 décembre 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe