Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
Обращения граждан
 
Актуально > Пресс-релизы
Сообщения для прессы
Biroul Național GOPAC Moldova și-a stabilit prioritățile pentru 2017

Chișinău, 3 februarie 2017 – Biroul Național GOPAC Moldova s-a convocat în prima ședință de lucru din acest an. Membrii GOPAC au aprobat Planul anual de activitate, obiectivele și prioritățile.

Membrii Biroului Național GOPAC Moldova au convenit să depună eforturi pentru a contribui la promovarea bunei guvernări, la dezvoltarea acțiunilor de prevenire și combatere a corupţiei. De asemenea, membrii GOPAC și-au propus să acorde prioritate activităților legate de consolidarea cunoștințelor în materie de expertiză în combaterea corupției, creșterea gradului de sensibilizare şi promovare a activităților de combatere a corupției, precum și implicarea activă în acțiunile GOPAC la nivel internațional.

Pe parcursul anului 2017, membrii Biroului Național GOPAC Moldova planifică găzduirea vizitei de lucru a reprezentanților GOPAC Serbia pentru un schimb de experiență și comunicare cu deputații membri GOPAC Moldova, cu instituțiile anticorupție din Republica Moldova și cu reprezentanții din domeniu ai societății civile. 

Pentru anul 2017 mai este planificată și organizarea unei mese rotunde cu participarea raportorilor Grupului de State contra Corupției (GRECO) pentru a discuta despre mecanismele de implementare a recomandărilor instituției în adresa Republicii Moldova, prezentate în 2016. Acest eveniment va fi urmat de un șir de dezbateri în cadrul unor evenimente regionale, unde membrii GOPAC vor discuta cu cetățenii despre efectele fenomenului corupției asupra dezvoltării Republicii Moldova. 

Biroul Național GOPAC Moldova a fost constituit la 12 iulie 2016, cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Back to all RU
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы