Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Egalitate de gen în domeniul public și politic: Parlamentul a adoptat introducerea cotei de gen de 40%

Chișinău, 14 aprilie 2016 – Parlamentul a adoptat introducerea cotei de gen de reprezentare minimă de 40% în Republica Moldova pentru a asigura egalitatea de gen în procesul decizional și în politică. Astăzi, deputații au votat proiectul de lege nr. 180 de modificare și completare a unor acte legislative în vederea asigurării egalității de gen. 

Legea mai prevede asigurarea cotei obligatorii de reprezentare a ambelor sexe pe listele electorale și sancționarea partidelor politice ce nu respectă această prevedere. 

Totodată, documentul interzice publicitatea sexistă, care promovează stereotipuri în scop discriminatoriu, imagini violente și degradante a femeilor și bărbaților și obligă instituțiile mass-media să utilizeze un limbaj corect și nediscriminatoriu. Legea reglementează respectarea de către angajatori a obligațiilor de prevenire și excludere a cazurilor de discriminare și a hărțuirii sexuale în relațiile de muncă. 

Documentul mai prevede concediu paternal plătit, de 14 zile, pentru îngrijirea copilului, achitat din bugetul asigurărilor sociale de stat, acordat tatălui copilului, unuia dintre bunei sau unei alte rude care se va ocupa de îngrijirea copilului. 

Potrivit Legii, vor fi constituite grupuri coordonatoare în domeniul gender în cadrul subdiviziunilor cu competențe de elaborare, promovare și monitorizare a politicilor în domeniul de activitate al autorității publice centrale. Grupurile respective vor examina cazurile de discriminare din instituții și vor înainta conducătorilor propuneri de înlăturare a acestora.

”Mulțumesc societății civile pentru eforturile depuse în promovarea acestei legi, precum și deputaților pentru votul masiv”, a menționat Andrian Candu.

Proiectul de lege, înregistrat în Parlament în 2014, a fost adoptat astăzi în lectura a doua cu 86 de voturi.

Asigurarea egalității de gen reprezintă un angajament al Republicii Moldova în asocierea la UE și în implementarea recomandărilor Consiliului Europei, Comitetului ONU privind eliminarea discriminării față de femei, a altor forumuri internaționale, prin valorificarea bunelor practici legislative europene în domeniu. 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"