Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Actualité > Communiqués de presse
Communiqués de presse
Noțiunea de contract de stat a fost introdusă în legislația națională

16.05.2024 Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova

Chișinău, 16 mai 2024 – Noțiunea de contract de stat a fost introdusă în legislația națională. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de 56 de deputați.

Astfel, noțiunea de contract de stat este acord încheiat de organul responsabil în numele statului, al Guvernului, al ministerelor, al altor autorități administrative centrale sau al altor instituții abilitate ale statului cu alt stat, guvern, altă organizație internațională, respectiv, cu instituțiile financiare străine fondate de acestea, care nu au calitatea de subiect de drept internațional, în domeniul economic, comercial, financiar și în alte domenii și care nu este guvernat de normele dreptului internațional public.

Proiectul a fost elaborat cu scopul de a institui cadrul normativ primar cu privire la contractele de stat și alte acorduri care nu sunt guvernate de dreptul internațional. De asemenea, în perioada următoare este preconizată elaborarea unui act normativ secundar care va reglementa încheierea inclusiv a acordurilor de asistență tehnică cu caracter comercial – netratate. Documentul mai conține definirea conceptului de tratat internațional, în conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind drepturile tratatelor din 1969.

De asemenea, pentru lectura a doua, vicepreședinta Parlamentului Doina Gherman, împreună cu deputații Vasile Grădinaru și Mihail Druță a înregistrat un amendament care stipulează că toate contractele de stat cu impact financiar, care nu sunt reglementate prin legi speciale, vor fi avizate în mod obligatoriu de către Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană. Ulterior, acestea vor fi aprobate de Guvern și transmise spre examinare Parlamentului.

Proiectul de lege va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Ulterior, Guvernul, în termen de trei luni, va aduce actele sale normative în concordanță cu documentul adoptat de Parlament și va pune în aplicare regulamentul privind procedura de încheiere a contractelor de stat și de prezentare a lor în legislativ pentru aprobare.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Back to all FR
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe