Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Anunțuri
ANUNŢ privind extinderea până la data de 09.10.2023 a perioadei de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților propuși de organizațiile societății civile la funcția de membru al CSD al TRM

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media anunță extinderea până la data de 09.10.2023  a perioadei de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților propuși de organizațiile societății civile la funcția de membru al CSD al TRM.

În urma survenirii vacanței funcției unui membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Companiei ,,Teleradio-Moldova”, în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (2) și alin. (3) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, se anunță selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, propuși de organizațiile societății civile.

 La funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:  

1)    deține cetățenia Republicii Moldova;

2)   deține diplomă de licență sau echivalentă cu aceasta și experiență de cel puțin 5 ani în unul dintre următoarele domeniile: al jurnalismului, al mass-mediei, al culturii, al cinematografiei, al dreptului, al relațiilor cu publicul, al relațiilor internaționale, al gestiunii financiare și gestiunii întreprinderii comerciale, al tehnologiei informației și comunicațiilor, al ingineriei, precum și al activității academice;

3)   cunoaște limba română și o limbă de circulație internațională;

4)   nu are calitatea de membru de partid și/sau de afiliat politic;

5)   are reputație profesională ireproșabilă, confirmată prin cel puțin două scrisori de  recomandare;

6)   nu are antecedente penale;

7)   nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidații urmează să depună un dosar care include următoarele documente:

a)  Două scrisori de recomandare;

b)  Curriculum Vitae cu poză color 3x4 (semnat de candidat);

c)  Copia buletinului de identitate;

d)  Copia diplomei de licență sau echivalentă;

e)   Copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă/Act confirmativ privind experiența de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile enumerate mai sus;

f)   Copia Extrasului sau alt act al organizației societății civile care recomandă candidatul, reprezentativă domeniilor enumerate mai sus;

g)  Cazierul judiciar/Declarație pe propria răspundere;

h)  Declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;

i)   Declarația pe propria răspundere privind lipsa apartenenței politice;

j)   Declarație pe propria răspundere prin care confirmă că deține sau că nu deține, în mod direct sau indirect, acțiuni sau cote părți ale fondului statutar al societăților comerciale cu activități în domenii care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al consiliului de supraveghere, de angajat sau autor, prezentator, moderator, realizator de programe audiovizuale în cadrul furnizorului public național de servicii media.

!  În caz de existență a incompatibilităților de la punctul j), persoana care va fi numită în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare are la dispoziție 30 de zile pentru a renunța la calitatea sau acțiunile menționate, conform prevederilor legii.

!  Certificatele de integritate vor fi solicitate de la Autoritatea Națională de Integritate, de către comisie, în cazul prezentării dosarului complet.

Dosarele candidaților vor fi recepționate în perioada 27.09.2023 – 09.10.2023.

Data-limită pentru depunerea dosarului este data de 09.10.2023, ora 17.00.

Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi recepționate.

Participanții la concursul pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare vor depune dosarele personal sau prin poștă, la Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media  pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, bir. 716  sau prin e-mail la adresa cem@parlament.md.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor  - Liliana Cotorobai

Tel: +373 22 820 520

E-mail: liliana.cotorobai@parlament.md  


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"