Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Anunțuri
ANUNŢ PUBLIC privind organizarea concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei

 În conformitate cu art.23 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, a Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și a Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, Comisia economie, buget şi finanţe anunţă concursul public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei.

1.Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova; 
b) să aibă studii superioare;
c) să se bucure de o bună reputație;
d) să nu aibă interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
e) să nu aibă în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale 
f) să aibă o experiență de muncă de cel puțin 10 ani în domeniul financiar, juridic sau de audit ori într-o funcție științifică sau academică în aceste domenii;
g) să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
h) să nu fi îndeplinit vârsta necesară dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
i) să fie apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice.
 
2. Candidații la funcţia de membru al consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei urmează să depună un dosar care include următoarele documente (traduse, după caz, în limba română):
a) cerere de participare la concurs;
b) dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);
c) curriculum vitae;
d) copiile de pe diplomele de studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare şi, opţional alte acte de studii;
e) dovada vechimii în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul financiar, juridic sau de audit ori într-o funcție științifică sau academică în aceste domenii (copia de pe carnetul de muncă și alte acte confirmatorii);
f) cazierul judiciar (sau declarația pe propria răspundere); 
g) scrisoare de motivaţie (maxim 600 cuvinte), scrisă în limba română, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs şi viziunea ei asupra activităţii BNM;
h) declarația pe proprie răspundere că, în cazul în care va fi numit (numită) în funcția de membru al consiliului de supraveghere al BNM, în termen de 30 zile, va abandona, pe durata mandatului, funcțiile incompatibile cu funcția de membru al consiliului de supraveghere în conformitate cu alin. (1) art. 25 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei. 
i) declaraţia pe proprie răspundere a lipsei sau existenţei conflictului de interese.
 
3.Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia  economie, buget și finanțe pe adresa: MD- 2073, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 9, biroul 917 sau la adresa electronică - ceb@parlament.md, în zilele de luni-vineri, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare, în intervalul orelor 8:00-17:00, începând cu data de 06.07.2023 pînă pe data de 14.07.2023, ora 9:00. 
Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este dnul Dorin BARCARI, tel. : 022 820 238. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Concursul de selectare a candidaților la funcțiile de membru al consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei se organizează de către Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova în mod public. Procedura de desfășurare a concursului este stabilită în Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a concursului public pentru selectarea candidatul funcţia de membru al consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, care este publicat pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova   www.parlament.md.

 

„Lista participanților la concurs:”

 

1. Alexandru Pelin

 

2. Dumitru Ursu

 

3. Eudochia Ambrosi

 

4. Gheorghe Zgherea

 

5. Mihai Ciobanu

 

6. Natalia Sîrbu

 

7. Vadim Enicov

 

8. Violeta Andries 

 

9. Adrian Lupusor

 

10. Dumitru Vicol

 

11. Eugeniu Rusu

 

12. Iulian Jovmir

 

13. Natalia Gavrilita

 

14. Rozolina Albu

 

15. Valeriu Iasan

 

16. Vitalie Lemne

 

17. Victor Lipet

 

 DECIZIE privind organizarea concursului public pentru selectarea
candidaților la funcția de membru al Consiliului de supraveghere
al Băncii Naționale a Moldovei


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

secretariat@parlament.md

 old.Parlament.md

 
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"