Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Anunțuri
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunță desfășurarea licitației publice cu strigare pentru obținerea dreptului de locațiune asupra bunului imobil situat pe aceeași adresă

La data de 31.01.2023, ora 10.00, în incinta imobilului amplasat pe adresa
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.159, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunță desfășurarea licitației publice cu strigare pentru obținerea dreptului de locațiune asupra bunului imobil situat pe aceeași adresă, cu destinație nelocativă, suprafața de 97,2 m2, număr cadastral 0100520.112.01.041, cu valoarea inițială a cuantumului anual al chiriei (prețul inițial de expunere) de 316 000 lei. Bunul expus la licitație se află în gestiunea economică a Secretariatului Parlamentului, este amplasat la parterul blocului de locuit, fiind alcătuit din 3 încăperi și 2 blocuri sanitare. Acesta este în stare tehnică bună, dotat cu rețele inginerești (energie electrică, apă, canalizare, termoficare centralizată). Bunul se transmite în locațiune pe un termen de 3 ani.

La licitație sunt admise persoane fizice și juridice din Republica Moldova, inclusiv persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile legislației în vigoare. Participanții la licitație vor prezenta următoarele documente:

-       cerere de participare, cu indicarea obligatorie a genului de activitate ce urmează a fi

desfășurat;

-       copia actului de identitate - pentru persoane fizice;

-       extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – pentru persoane juridice;

-       procură, în cazul participării prin reprezentare;

-       actul bancar de confirmare a depunerii acontului în mărime de 10% din valoarea

inițială a cuantumului anual al chiriei, ce constituie suma de 31 600 lei;

-       actul bancar ce confirmă achitarea taxei de participare la licitație.

 

 

Acontul va fi transferat la contul:

IBAN: MD63TRPCAA518410A00405AA, MF- TR Chișinău - bugetul de stat Secretariatul Parlamentului RM, cod fiscal 1006601003762, cod bancar TREZMD2X.

Taxa de participare la licitație constituie 600 lei pentru persoane fizice, și 1200 lei pentru persoane juridice, și urmează a fi depusă la contul:

IBAN: MD13TRPAAA142310A00027AA, MF- TR Chișinău - bugetul de stat Secretariatul Parlamentului RM, cod fiscal 1006601003762, cod bancar TREZMD2X.

Comisia de licitație va examina cererile potențialilor participanți și în funcție de genul de activitate preconizat pentru desfășurare în incinta imobilului, va admite sau va respinge participarea la licitație a potențialilor candidați. Participanților care nu au fost admiși la licitație, li se va restitui taxa de participare și acontul.

Reieșind din faptul că bunul imobil expus pentru locațiune este amplasat la parterul unui bloc de locuit, genurile de activitate ce urmează a fi practicate în incinta acestuia, se  vor desfășura cu respectarea strictă a legislaţiei cu privire la locuinţe și a ordinii publice. Respectiv, desfășurarea activităților cultural-distractive, a jocurilor de noroc și pariuri, activităților de producere, inclusiv în domeniul alimentației publice, nu se permite.

Câștigătorul licitației pentru obținerea dreptului de locațiune, în termen de 15 zile de la semnarea contractului, achită avansul pentru cel puțin 3 luni.

Cererile de participare la licitație și documentele se depun la coorganizatorul licitației de la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, pe adresa: MD-2004, bd. Ștefan cel Mare, 151 de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00,  cu pauză de prânz: 12.00 – 13.00 zilnic. Data limită de depunere a cererilor: 27.01.2023,  ora  12.00.

Contacte pentru familiarizarea cu bunul imobil expus pentru locațiune: Ana Nicolai, tel.022241480; Vitalie Colun, tel. 079609016 – reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie a RM.  


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
25 martie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"