Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ cu privire la selectarea candidaților propuși de organizațiile societății civile, reprezentative pentru domeniul serviciilor media audiovizuale, la funcția de membru al Consiliului Audiovizualul

 În conformitate cu prevederile art. 76, alin. (3) lit. d) și alin. (4) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 se anunță selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului.

La funcția de membru al Consiliului Audiovizualului poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:  

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) deține diplomă de licență sau echivalentă cu aceasta și are experiență de cel puțin 5 ani în unul din domeniile: audiovizualului, al comunicării și jurnalismului, al cinematografiei, al culturii, al științei și cercetării, al dreptului, al tehnologiei informației și comunicațiilor, al publicității, precum și al activității academice;

c) cunoaște prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene, precum și bunele practici internaționale în domeniul audiovizualului și în domeniile conexe;

d) cunoaște limba română și cel puțin o limbă de circulație internațională;

e) nu are calitatea de membru de partid și/sau de afiliat politic;

f) nu deține, în mod direct sau indirect, interese, inclusiv financiare, în cadrul furnizorilor de servicii media, distribuitorilor de servicii media, întreprinderilor de comunicații electronice sau al întreprinderilor din domeniul publicității;

g) are o reputație profesională ireproșabilă, confirmată prin cel puțin două scrisori de recomandare;

h) nu este privată de dreptul de a ocupa o funcție publică prin hotărâre judecătorească definitivă;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Candidații urmează să depună la comisia parlamentară de profil un dosar care include următoarele documente:

a)     Copia buletinului de identitate;

b)    Curriculum Vitae cu poză color 3x4 (semnat de candidat);

c)     Două scrisori de recomandare;

d)    Copia diplomei de licență sau echivalentă;

e)     Copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă/Act confirmativ privind experiența de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile enumerate mai sus;

f)      Copia Extrasului sau alt act al organizației societății civile care recomandă candidatul, reprezentativă pentru domeniul serviciilor media audiovizuale;

g)     Cazierul judiciar/Declarație pe propria răspundere;

h)    Declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;

i)      Declarația pe propria răspundere privind lipsa apartenenței politice;

j)      Declarație pe propria răspundere prin care confirmă că deține sau că nu deține, în mod direct sau indirect, interese, inclusiv financiare, în cadrul furnizorilor de servicii media, distribuitorilor de servicii media, întreprinderilor de comunicații electronice sau al întreprinderilor din domeniul publicității.

! În caz de existență a incompatibilităților, persoana, dacă va fi numită în funcția de membru al Consiliului Audiovizualului are la dispoziție 30 de zile pentru a renunța la calitatea sau acțiunile menționate, conform prevederilor legii.

! Certificatele de integritate vor fi solicitate de la Autoritatea Națională de Integritate, de către comisie, în cazul prezentării dosarului complet.

Termenul de prezentare a dosarelor este 22 noiembrie 2021, 17.00.

Candidații pentru funcția de membru al Consiliului Audiovizualului vor depune dosarele personal sau prin poștă la Secretariatul Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, bir. 716, sau prin e-mail: iurie.cristea@parlament.md.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dl. Iurie Cristea, tel: 069782800. e-mail: iurie.cristea@parlament.md


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"