Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Anunțuri
ANUNŢ privind prelungirea termenului pentru crearea Consiliului de experți pe lângă Comisia cultură, educației, cercetare, tineret, sport și mass-media pentru domeniul cercetare
 În temeiul art.8.1. al Hotărârii Parlamentului nr.149 din 09.06.2023 privind aprobarea Platformei de dialog și participare civică la procesul decizional al Parlamentului și în scopul executării Hotărârii Biroului Permanent nr. 35 din 20.12.2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea consiliilor de experți pe lângă comisiile permanente și Regulamentului privind procedura de selecție, organizare și funcționare a activității consiliilor de experți pe lângă Comisia cultură, educației, cercetare, tineret, sport și mass-media anunță despre prelungirea termenului de selectare a membrilor Consiliului de experți pe lângă Comisia cultură, educației, cercetare, tineret, sport și mass-media pentru domeniul cercetare.
 
Activitatea în domeniul de cercetare al Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media vizează perfecționarea politicii de stat în domeniul științei și inovării. Totodată, racordează procesul de cercetare-dezvoltare la necesitățile țării și monitorizează implementarea Codului cu privire la știință și inovare.
Candidatul la membru al consiliului de experți va întruni următoarele exigențe:
a)         este cetățean al Republicii Moldova;
b)        cunoaște limba română;
c)         are diplomă de studii superioare în domeniile de formare profesională sau la specialități conexe domeniilor de activitate ale comisiei: cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass media, o prioritate ar fi experiență în domeniul politicilor publice și ale comunicării cu Parlamentul sau cu alte instituții publice sau sunt experți în drept;
d)        deține experiență profesională în domeniile menționate la pct. c) de minimum 3 ani;
e)         nu are antecedente penale.
 
Candidatul la membru al consiliului de experți depune următoarele acte:
a)         formularul de înregistrare;
b)        copia actului de identitate;
c)         copia diplomei de studii  superioare;
d)        curriculum vitae complet;
e)         o scrisoare de motivare (maxim 1 pagină).
 
Candidații vor depune actele confirmative solicitate la adresa electronică:
maria.sarpe@parlament.md;  până la data de 22.04.2024, ora 17.00, persoana responsabilă pentru recepționare, consultant Maria Șarpe, pentru informație suplimentară puteți contacta nr. tel. : 022 820 548.
Procedura de selectare a consiliului de experți  va fi organizată de către Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.
Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de înregistrare pentru selectarea membrilor consiliului de experți, accesând linkul.
 
 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"