Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ CU PRIVIRE LA PRELUNGIREA TERMENULUI privind crearea consiliului de experți pe lângă Comisia agricultură și industrie alimentară

În temeiul art.8.1. al Hotărârii Parlamentului nr.149/2023 privind aprobarea Platformei de dialog și participare civică la procesul decizional al Parlamentului și în scopul executării Hotărârii Biroului permanent nr.35/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea consiliilor de experți pe lângă comisiile permanente și Regulamentului privind organizarea și funcționarea consiliului de experți pe lângă Comisia agricultură și industrie alimentară, aprobat prin Decizia Comisiei CAI-03 nr.30 din 13.03.2024,   Comisia anunță demararea procedurii de selectare a membrilor consiliului de experți pe lângă Comisia agricultură și industrie alimentară.

1.    Domeniile de activitate ale Comisiei pentru care se propune crearea consiliului de experți sunt stabilite în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 72/2019 privind domeniile de activitatea ale comisiilor permanente ale Parlamentului, după cum urmează, reglementări în domeniile:

agriculturii, horticulturii, viticulturii, zootehniei, pisciculturii,  industriei alimentare;

activitatea sanitară veterinară și fitosanitară;

dezvoltarea rurală.


2. Candidatul
la membru al consiliului de experți va întruni următoarele exigențe:

a)   este cetățean al Republicii Moldova;

b)  deține studii superioare, de licență sau echivalente în specialități relevante domeniului de activitate al comisiei,  științe administrative, drept;

c)   cunoaște prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene, precum și bunele practici internaționale în domeniul agricol sau în domeniile conexe;

d)  cunoaște limba română, iar cunoașterea unei limbi de circulație internațională va fi un avantaj;

e)   are o reputație ireproșabilă.          

 

3. Candidatul la membru al consiliului de experți depune următoarele acte:

a)   formularul de înregistrare;

b)  copia buletinului de identitate;

c)   copia diplomei de studii în domeniile menționate la pct. 2 lit. b).

d)  curriculum vitae.


4.    Candidații vor depune actele solicitate la adresa electronică:
cai@parlament.md, în perioada 16-30 aprilie 2024, persoana responsabilă pentru recepționare - Tatiana Nastas, tel. : 022 820 544

Regulamentului privind organizarea și funcționarea consiliului de experți pe lângă Comisia agricultură și industrie alimentară, aprobat prin Decizia Comisiei CAI-03 nr.30 din 13.03.2024  poate fi accesat aici.

Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de înregistrare pentru selectarea membrilor consiliului de experți, accesând linkul: https://forms.office.com/e/NvTQSdEjMW

 


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"