Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Anunțuri
ANUNŢ cu privire la demararea procedurii de selectare, prin concurs, a doi reprezentanți din rândul societății civile în scopul desemnării acestora la funcția de membru al Consiliului Centrului pentru

Conform Legii nr.242/2023, la data de 31 iulie 2023, a fost instituit Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. 

Misiunea Centrului este de a consolida și îmbunătăți eforturile interinstituționale în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și împotriva acțiunilor coordonate de răspândire a mesajelor, narațiunilor, comunicărilor care prezintă pericol sau pot periclita realizarea intereselor naționale. 

Pentru  îndeplinirea atribuțiilor ce revin Centrului, în cadrul acestuia se constituie și funcționează Consiliul Centrului. 

Conform aliniatului (3) din art. 14 al Legii nr. 242/2023, Consiliul este constituit din 11 membri, dintre care: directorul, câte o persoană desemnată din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Cancelariei de Stat, Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Consiliului Audiovizualului, Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova și doi reprezentanți din rândul societății civile, selectați, prin concurs, de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului și confirmați de Parlament.

La funcția de membru al Consiliului poate candida persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1. deține cetățenia Republicii Moldova;

2. nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

3. are studii superioare relevante pentru activitatea Centrului;

4. nu are antecedente penale, inclusiv stinse sau anulate de instanța de judecată, cu excepția antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite din imprudență;

5. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

6. cunoaște limba română.

Candidații urmează să depună un dosar care include următoarele documente:

1. Cererea de participare la concurs (conform Anexei 1 din Regulament);

2. Curriculum Vitae cu poză color 3x4, semnat de candidat;

3. Scrisoarea de recomandare a unei/unor organizații ale societății civile;

4. Copia buletinului de identitate;

5. Copia diplomei de licență sau echivalentă;

6. Acte ce confirmă experiența (copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul   îl deține);

7. Copia Extrasului sau alt act al organizației care a semnat scrisoarea de recomandare, care să confirme genul de activitate;

8. Cazierul judiciar;

9. Declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal (conform Anexei nr.2 din Regulament);

10. Declarația pe propria răspundere privind lipsa apartenenței politice (conform Anexei nr.3 din Regulament);

11. Scrisoarea de motivare. care va conține: 

a) referințe la rezultatele concrete ale experienței personale în domeniul activităților de bază vizate de funcțiile și atribuțiile Centrului;

b) analiza/viziunea proprie privind dezvoltarea comunicării strategice, precum și a acțiunilor de identificare, prevenire și combatere a dezinformării, acțiunilor de manipulare a informațiilor și ingerințelor străine care atentează la securitatea națională.

!  Certificatele de integritate vor fi solicitate de la Autoritatea Națională de Integritate, de către comisie, în cazul prezentării dosarului complet.

Dosarele candidaților vor fi recepționate în perioada 24.11.2023 – 08.12.2023.

Data-limită pentru depunerea dosarului este data de 08.12.2021, ora 17.00.

Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi recepționate.

Participanții la concursul pentru funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării vor depune dosarele personal sau prin poștă, la Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media  pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, bir. 716  sau prin e-mail la adresa cem@parlament.md.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor  - Liliana Cotorobai.

Tel: +373 22 820 520.

REGULAMENTUL cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților propuși de organizațiile societății civile la funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării poate fi consultat.

Anexe

 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"