Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Обращения граждан
TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ > Audieri publice > Audieri
ANUNŢ CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONSULTĂRILOR PUBLICE a proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apă
    Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, în conformitate cu prevederile art. 491 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996, anunţă demararea consultărilor publice a  proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2021,
Read more RU
ANUNȚ privind desfășurarea ședinței cu privire la exercitarea controlului parlamentar privind executarea Hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului
   Comisia juridică, numiri și imunități anunță desfășurarea ședinței cu privire la exercitarea controlului parlamentar privind executarea Hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului.    Ședința va avea loc în incinta Parlamentului Republicii Moldova, et. 5, bir. 517b, la data de 22 noiembrie 2017,
Read more RU
ANUNȚ privind desfășurarea ședinței cu privire la controlul executării Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești nr.76 din 21.04.2016
   Comisia juridică, numiri și imunități anunță desfășurarea ședinței cu privire la controlul executării Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești nr. 76 din 21.04.2016.     Ședința va avea loc în incinta Parlamentului Republicii Moldova, et. 5, bir. 517b, la data de 15 noiembrie 2017,
Read more RU
ANUNȚ privind desfășurarea audierilor publice cu privire la controlul executării complete și corespunzătoare a Legii cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016
    Comisia juridică, numiri și imunități anunță desfășurarea audierilor publice cu privire la controlul executării complete și corespunzătoare a Legii cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016.     Evenimentul va avea loc în incinta Parlamentului Republicii Moldova, et. 5, bir.
Read more RU
Consultare publică privind revizuirea SDCS 2012-2015
   În atenția reprezentanților societății civile     În scopul revizuirii Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012 - 2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, la finele anului trecut, în baza Dispoziției Președintelui Parlamentului Republicii Moldova DDP/C-1nr.
Read more RU
D E C I Z I E
cu privire la controlul parlamentar asupra executării Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități ce ține de asigurarea accesibilității la infrastructura drumurilor, transportul public și clădiri              
Read more RU
D E C I Z I A
Comisiei administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice ca urmare a audierilor publice din data de 16 noiembrie 2016 privind executarea implementării Legii nr. 303  din  13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.      
Read more RU
Audieri publice cu genericul
"Securitatea resurselor acvatice în
Republica Moldova: riscuri și amenințări"
 Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice a organizat la 7 iunie curent dezbateri publice cu genericul: "Securitatea resurselor acvatice în Republica Moldova: riscuri și amenințări" la care au participat membrii Comisiei de profil, ministrul Mediului, viceminiștrii Sănătății și Agriculturii și Industriei Alimentare,
Read more RU
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы