Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Streleţ Valeriu

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii spitalelor 9/9/2010 2438 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.44, 79) 9/15/2010 2480 Examinare
Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea dopajului în sport 6/8/2010 1729 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 (art.10) 5/21/2010 1560 Approved
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art.7) 4/21/2010 1159 Approved
Proiectul de hotăîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (T.Deliu-com.jur.) 4/20/2010 1127 Approving
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova 4/14/2010 1029 Approving
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 3/23/2010 835 Approving
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.135 din 01.07.2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Art.II) 1/19/2011 92 Retracted
Propunere privind modificarea componenţei nominale a Biroului Permanent 5/11/2011 1140 Approving
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 5/11/2011 1130 Approving
Proiectul hotărîrii pentru adoptarea Regulamentului privind accesul, ordinea şi securitatea în Parlament 7/8/2011 1566 Retracted
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern, cu modificările şi completările ulterioare (art.25, 26, 27, 29) 7/13/2011 1629 Retracted
Proiectul legii cu privire la semnatarii Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova 7/19/2011 1669 Examinare
Proiectul legii privind răspunderea ministerială 7/15/2011 1651 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii 1/15/2012 94 Approving
Proiectul hotărîrii privind comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova 2/16/2012 329 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1, 3'2) 6/20/2012 1401 Approved
Proiectul hotărîrii privind aprecierea politico-juridică a regimurilor totalitare în republica Moldova 7/13/2012 1677 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3; ș.a.) 7/19/2012 1724 Retracted
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 9/14/2012 2020 Retracted
Proiectul legii Fondului Cinegetic și Protecției Vînatului 10/9/2012 2255 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) 10/11/2012 2289 Retracted
Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aniversarea a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Polonă 9/26/2012 2113 Approving
Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 08.10.2002 cu privire la notariat 10/23/2012 2415 Retracted
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 10/26/2012 2477 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.29, 55, 58, ș.a.) 11/29/2012 2850 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 11/28/2012 2847 Approved
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Codul civil – art.184; Legea învățămîntului – art.49) 12/19/2012 3097 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 12/20/2012 3118 Approved
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea administrării de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească” 1/15/2013 7 Approving
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului – art.2, 7, 10 ș.a.; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.2; ș.a.) 1/23/2013 20 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 8 al Legii nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție 2/1/2013 33 Rejected
Proiectul legii pentru completarea articolului 24 din Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 2/7/2013 49 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură (art.27, 31, 35, ș.a.) 2/7/2013 50 Retracted
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 2/15/2013 72 Approving
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea situației de la ”Banca de Economii” SA și din sectorul bancar al Republicii Moldova 2/22/2013 78 Approving
Proiectul legii pentru completarea art.35 din Regulamentul Parlamentului 3/13/2013 111 Approved
Proiectul legii pentru completarea Regulamentului Parlamentului (art.14) 4/25/2013 181 Approved
Proiectul hotărîrii privind constituirea comisiei speciale pentru examinarea circumstanțelor adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova a Hotărîrii nr.81 din 18.04.2013 privind numirea în funcția de Procuror general 4/25/2013 182 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.4, 7'1) 4/30/2013 193 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.7, 8, 9, ș.a.; ș.a.) 4/30/2013 194 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate 5/3/2013 200 Retracted
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 6/6/2013 233 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.01 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 6/6/2013 234 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.2, 23, 28, ș.a.) 6/12/2013 240 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice – art.2, 5; Legea cu privire la tariful vamal – art.28; ș.a.) 6/13/2013 246 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravențional - art.80'1; ș.a.) 6/14/2013 269 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu priire la Guvern 6/18/2013 273 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 6/24/2013 276 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.40, 42; Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale – art.20) 6/28/2013 290 Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea art.1 pct.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.191 din 12.07.2012 privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 10/11/2012 2290 Retracted
Proiectul de hotărîre privind rezultatul audierilor despre situația de la S.A. ”Banca de Economii” și concesionarea activelor Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” 10/3/2013 390 Approving
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 10/25/2013 417 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.) 11/1/2013 431 Approved
Proiectul legii privind completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 101'2) 11/1/2013 432 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96, 101'2) 11/7/2013 445 Approving
Proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie 11/19/2013 465 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea art.81 al Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură 11/19/2013 466 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 12/5/2013 502 Approving
Proiectul legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 12/5/2013 503 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluțiile situației din Ucraina 3/5/2014 92 Approving
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356) 3/20/2014 115 Approved
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (pct.22, 23, 24) 3/26/2014 126 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 4/2/2014 135 Approving
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 4/3/2014 138 Retracted
Proiectul legii privind stingerea unor datorii față de bugetul public național 4/18/2014 161 Rejected
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020” 5/7/2014 169 Approving
Proiect hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului 5/23/2014 189 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.179; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.1; Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.20; Legea insolvabilității – art.145'1) 6/4/2014 207 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului RM cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone 6/5/2014 209 Approving
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 6/5/2014 210 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al Republicii Moldova 7/2/2014 263 Approving
Proioectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.4, 36; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 7'1, 7'2; ș.a.) 7/9/2014 281 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la declararea săptămînii de salubrizare de primăvară ”Cu sufletul curat, într-o țară mai curată” 3/18/2015 86 Approving
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 3/31/2015 108 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.34; Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.6; ș.a.) 5/13/2015 192 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.461-XV din 30.07.2001 privind piața produselor petroliere (art.2, 5, 12'1, ș.a.) 5/21/2015 215 Approving
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.) 5/22/2015 218 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice – pct.2; ș.a.) 7/3/2015 268 Retracted
Proiectul legii privind completarea articolului 5 din 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule 7/3/2015 269 Retracted
Proiectul legii pentru completarea art.24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997 7/16/2015 282 Examinare
Proiectul legii cu privire la creditul agricol 7/16/2015 283 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art.2, 4, 7, ș.a.; Codul fiscal – art.97, 24; Codul penal – 248'1; ș.a.) 7/16/2015 285 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol 7/16/2015 286 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.21'1; Codul contravențional – art.273, art.402) 7/16/2015 287 Approved
Proiectul legii privind modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 7/28/2015 294 Approved
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, June 01, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe