Parliamentary development in the Republic of Moldova
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament
Streleţ Valeriu

Streleţ Valeriu

Depute


Political party: Parliamentary Faction of the Liberal Democratic Party of Moldova
Permanent Committee: Committee on Foreign Policy and European Integration
Parliament Activity

Draft laws [View ALL]

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii privind stingerea unor datorii față de bugetul public național 4/18/2014 161 Examinare
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 4/3/2014 138 Examinare
Proiectul legii pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 4/2/2014 135 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (pct.22, 23, 24) 3/26/2014 126 Approving
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356) 3/20/2014 115 Examinare
Parliament Diplomacy activity [View ALL]
Delegation/Friend Group Name Description
Adunarea Parlamentară a statelor membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)
Grupul de prietenie cu Confederaţia Elveţiană Grupul de prietenie cu Confederaţia Elveţiană
Grupul de prietenie cu Japonia Grupul de prietenie cu Japonia
Grupul de prietenie cu Republica Belarus Grupul de prietenie cu Republica Belarus
Grupul de prietenie cu Republica Estonia <p>Grupul de prietenie cu Republica Estonia</p>
wealth declaration:

Declaraţia pe anul 2009 

Declaraţia pe anul 2010

Declaraţia pe anul 2011

Declaraţia pe anul 2012

Declarația pe anul 2013

Curriculum Vitae:

Născut la 8 martie 1970, în satul Ţareuca, raionul Rezina.

Studii:

1987-1993 – Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de istorie;

2002-2005 – Academia de Studii Economice din Moldova, facultatea de economie  generală şi drept;

2004 – Institutul European de Studii Politice.

Activitate profesională:

1993 – profesor de politologie şi istorie a culturii la Liceul Român-Francez “Gh.Asachi” din Chişinău;

1994-1995 – şeful secţiei publicitate la Fondul de investiţii pentru privatizare CAIS;

1996-2003 – director la FPC “Bioagrochim”;

Din 2003 – director general la FPC BIOPROTECT.

Activitate social-politică:

Din noiembrie 2006 – preşedinte al reţelei locale din R. Moldova a Pactului Global ONU privind Responsabilitatea Socială Corporativă. 

Limbi vorbite: româna, rusa, franceza, engleza.

Contact details:

 E-mail

Declarations
Adresarea Președintelui Parlamentului Igor Corman în cadrul Conferinței Președinților Parlamentelor țărilor membre ale UE, Vilnius, 7 aprilie 2014
Adresarea Președintelui Parlamentului Igor Corman în cadrul Conferinței Președinților Parlamentelor țărilor membre ale UE, Vilnius, 7 aprilie 2014
Agenda
Thursday, April 24, 2014
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe