Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Munteanu Valeriu

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice 6/25/2010 1910 Approving
Proiectul de lege cu privire la ajutoarele de stat pentru publicaţiile periodice 6/25/2010 1909 Rejected
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – capitolul IV, art.351, 352, anexa nr.3, ş.a.; Legea privind plata pentru poluarea mediului – art.8, anexa 4; Codul fiscal - titlul VII, art.289, 290, 291 ş.a.) 9/7/2010 2422 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.28, 49, 53, ş.a; Codul penal – art.182; Codul contravenţional – art.50, 431; ş.a.) 9/6/2010 2410 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 9/13/2010 2460 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.87, 131) 6/4/2010 1701 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.1; ş.a.) 6/3/2010 1679 Rejected
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.31, 32; Regulamentul Parlamentului – art.6, 14, 141; ş.a.) 5/18/2010 1531 Approved
Proiectul de lege privind statutul funcţionarului public parlamentar 5/18/2010 1530 Examinare
Proiectul de hotăîre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei permanente securitate naţională, apărare şi ordine publică (dep. M.Cîrlig) 4/20/2010 1141 Approving
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura – art.3, 7, 14, ş.a.; Codul Contravenţional – art.114, 405, 145 ş.a.) 4/14/2010 1031 Retracted
Proiectul de lege privind modificarea Codului Funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (art.39) 3/3/2010 563 Approved
Proiectul de lege privind modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25 februarie 1998 (art.6) 2/25/2010 511 Rejected
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.135 din 01.07.2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Art.II) 1/19/2011 92 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.1; ş.a.) 9/23/2010 2574 Examinare
Proiectul hotărîrii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Hotărîrea nr.2-XIX din 11.01.2011 privind înfiinţarea Comisiilor permanente ale Parlamentului şi componenţa lor numerică – art.1; Hotărîrea nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind dom 2/16/2011 394 Retracted
Proiectul de lege privind importul a unei unităţi de transport, de către primăria comunei Hîrceşti, raionul Ungheni, primite cu titlu gratuit (donaţie) 3/10/2011 629 Retracted
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30) 3/11/2011 646 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.13, 39, 44, ş.a.; Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral – art.II) 4/1/2011 834 Approved
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 3/24/2011 776 Approving
Proiectul legii privind schimbarea regimului vamal al mijloacelor de transport şi înregistrarea acestora 4/11/2011 926 Rejected
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanţelor votării şi semnării Legii nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind... 5/12/2011 1144 Approving
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii cu privire la constituirea Comisie de anchetă privind elucidarea circumstanţelor votării şi semnării Legii nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 6/23/2011 1458 Approving
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie 7/5/2011 1531 Approving
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4) 7/4/2011 1525 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea art.138 din Codul electoral 7/5/2011 1530 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.431-XIII din 19.04.95 privind Statutul municipiului Chişinău (art.22) 7/7/2011 1558 Retracted
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 7/8/2011 1567 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83, 99; Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului – art.2, 14) 7/11/2011 1576 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.16; Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.129, 131; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul... 7/19/2011 1672 Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanţelor votării şi semnării Legii nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 ... 7/20/2011 1685 Approving
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.98, 104'1; Codul de executare al RM – art.174, 291'1) 7/20/2011 1684 Approved
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 7/29/2011 1766 Retracted
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2082 Retracted
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2081 Retracted
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere – art.15'1, 15'2, 20; Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art.8, 15, 18) 9/27/2011 2107 Rejected
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov 11/2/2011 2420 Approving
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.18) 11/8/2011 2462 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.8, 53) 11/8/2011 2461 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.364, 400) 11/7/2011 2455 Approved
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravenţional – art.791, 400) 10/31/2011 2387 Approved
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.5, 351, 283) 10/24/2011 2302 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activităţii Agenţiei Medicamentului 11/24/2011 2580 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 64 din Codul penal al RM 12/2/2011 2650 Retracted
Proiectul hotărîrii privind substituirea unui membru din cadrul Comisiei de anchetă a Parlamentului în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate nr.204 din 20.10.2011 12/22/2011 2828 Approving
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1, 3'2) 1/20/2012 137 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 25 al Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 2/9/2012 272 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.15 din Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și a Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 2/22/2012 378 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 3/6/2012 465 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 38'1, 53, 54) 3/6/2012 466 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire demiterea domnului Artur Reșetnicov din funcția de vicepreședinte al Parlamentului RM 3/6/2012 471 Approving
Proiectul hotărîrii privind alegerea și revocarea unor membri în comisii permanente ale Parlamentului 3/6/2012 480 Approving
Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate 4/4/2012 676 Approving
Proiectul legii privind indicarea prețurilor 3/23/2012 585 Retracted
Proiectul legii privind modificarea art.14 din Legea cu privire la petiționare nr.190-XIII din 19.07.1994 4/2/2012 651 Retracted
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind grupurile parlamentare de prietenie nr.99 din 12 mai 2011 4/12/2012 754 Approving
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102 din 12 mai privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 4/12/2012 755 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.891) 4/6/2012 703 Rejected
Proiectul legii pentru completarea art.5 din Legea nr.241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină 4/11/2012 753 Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.34 din 25.02.2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 4/12/2012 757 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30) 4/25/2012 856 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.12 5/10/2012 951 Approving
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 5/11/2012 962 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 24.03.2003 (art.9, 46) 5/8/2012 943 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 5/8/2012 940 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21.04.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic 5/17/2012 1022 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 6/8/2012 1246 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 7/3/2012 1533 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 7/6/2012 1597 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al Justiției – art.13) 7/9/2012 1602 Rejected
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.2011 7/9/2012 1605 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.7) 7/9/2012 1606 Retracted
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 7/10/2012 1613 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 7/10/2012 1614 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 7/10/2012 1615 Retracted
Proiectul hotărîrii privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova 7/9/2012 1609 Approving
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 7/16/2012 1696 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți nr.119-XV din 22.06.2004 (art.15'1) 8/7/2012 1836 Rejected
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 8/10/2012 1845 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.400; Codul penal - 184'1; Legea privind partidele politice – art.art.22) 9/5/2012 1940 Rejected
Proiectul hotărîrii privind modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului 9/5/2012 1941 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I nr.142 din 07.07.2005 și a Legii 9/26/2012 2097 Retracted
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței numerice și nominale a Biroului permanent al Parlamentului (art.1, 3) 10/2/2012 2172 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.4, 13, 102) 10/5/2012 2212 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor autor – art.26; Codul contravențional – aart.200) 10/16/2012 2328 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (art.2) 10/16/2012 2330 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 10/19/2012 2388 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.264 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 11/12/2012 2667 Rejected
Proiectul legii privind interpretarea prevederilor articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local 11/14/2012 2704 Approved
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului nr.3 din 12.01.2011 12/6/2012 2930 Examinare
Proiectul legii privind scutirea Consiliului raional Ialoveni de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din categoria terenurilor cu destinație agricolă și ale fondului silvic, precum și din circuitul agricol, a terenului destinat construcției ”Cen 12/5/2012 2913 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.4, 7, 8 ș.a.; Legea cu privire la comerțul interior – art.14) 12/10/2012 2973 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în RM – pct.2; Codul muncii – art.111) 12/20/2012 3112 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 12/22/2012 3157 Retracted
Proiectul legii privind importul inventarului sportiv 12/6/2012 2942 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 12/27/2012 3205 Approving
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 2/7/2013 46 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația naturală ”Pădurea Domnească” 2/14/2013 69 Approving
Proiectul legii privind interpretarea dispozițiilor articolului 24 alineatul (3) și articolului 25 alineatul (1) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local 2/15/2013 65 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind deetatizarea publicațiilor periodice publice – art.1, 5, 7, ș.a.; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.13, 24) 2/15/2013 70 Approving
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 2/18/2013 73 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.231 din 25.10.2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 2/28/2013 87 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20) 3/4/2013 92 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 (art.26) 3/4/2013 93 Rejected
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 3/14/2013 117 Approving
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 3/26/2013 135 Retracted
Proiectul legii privind importul a 15 autocare, de către Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova, primite cu titlu gratuit (donație) 4/24/2013 177 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.53, 84) 5/15/2013 205 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 5/16/2013 206 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569 din 20.12.2002 6/12/2013 239 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.312'1, 396) 11/7/2013 444 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii Moldova 11/12/2013 449 Approved
Proiectul legii privind modificarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.221 din 19.10.2012 (Art.V) 11/20/2013 468 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.10, 11, 11'1, ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 61, 11'1, ș.a.; ș.a.) 11/22/2013 472 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor 11/28/2013 486 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 12/11/2013 512 Retracted
Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova 1/22/2014 15 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 14 din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr.344 din 23.12.1994 2/4/2014 32 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37'1, 238) 2/6/2014 38 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.88, 89) 2/28/2014 79 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind deșeurile de producție și menajere – art.15'1, 15'2, 20; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 15, 18) 2/28/2014 80 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 24.03.2003 (art.264) 3/4/2014 86 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la retragerea armatei Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova 3/18/2014 110 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 3/25/2014 122 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova – pct.1, 2; Codul muncii – art.111) 3/27/2014 132 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 4/11/2014 151 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.56 din 04.04.2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 5/27/2014 193 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacționare a acțiunilor ”Banca de Economii” S.A. și a situației curente a structurii acționarilor și a organelor de conducere de la ”Banca de Economii” S.A. 5/27/2014 200 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.322, 400) 6/4/2014 206 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii cu privire la apărarea națională nr.345-XV din 25.07.2003 6/9/2014 211 Retracted
Proiectul legii privind abrogarea Legii nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei 6/9/2014 212 Retracted
Proiectul legii privind abrogarea Legii cu privire la rezerva forțelor armate nr.1244-XV din 18.07.2002 6/9/2014 213 Retracted
Proiectul legii privind importul unei autospeciale 9/19/2014 354 Retracted
Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova 3/5/2015 53 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.10, 11, 111 ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 11, 16 ș.a.; Legea privind achizițiile publice – art.44, 45; ș.a.) 3/10/2015 59 Retracted
Proiectul legii privind importul unei autospeciale 3/10/2015 61 Approved
Proiectul legii privind importul unei autospeciale 3/10/2015 62 Approved
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37'1, 238) 3/17/2015 78 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.16) 3/18/2015 85 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul Comisiei de anchetă și raportul/opinie separată a deputatului Iurie Chirinciuc, membru al Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile ... 3/24/2015 94 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completare unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 4/1/2015 118 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.180'1, 398) 4/2/2015 119 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 4/2/2015 120 Rejected
Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.11, 38) 4/2/2015 125 Rejected
Proiectul legii privind modificarea Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 (art.21) 4/9/2015 140 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc (art.49) 4/9/2015 141 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea și stabilirea legalității și valabilității actelor de studii ale Prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Chiril Gaburici 4/17/2015 150 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 4/27/2015 161 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.20'1; Codul contravențional – art.273, 408) 4/27/2015 162 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 20.07.2000 (art.93, 94, 95, 97) 4/30/2015 168 Retracted
Proiectul legii privind modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 7/28/2015 294 Approved
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Saturday, February 27, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe