Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
Структура > Депутаты
Депутаты

Stratan Valentina

Депутат

Activitate parlamentara RU

Проекты законодательных инициатив

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.20, 24, 102, 103; Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – anexa nr.3; ş.a.) 06.07.2010 2026 Examination ru
Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă 06.07.2010 2025 Examination ru
Proiectul legii spitalelor 09.09.2010 2438 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru a.2010 nr.129-XVIII din 23 decembrie 2009 (art.22) 10.09.2010 2447 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia socială a cetăţenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.13) 10.09.2010 2448 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (art.8, 13) 10.09.2010 2449 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1, art.36) 10.09.2010 2450 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 13.09.2010 2460 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9) 16.03.2011 710 Approving ru
Proiectul legii privind modul de import al unor mijloace de transport, dispozitive medicale şi alte bunuri 06.12.2011 2673 Retracted ru
Proiectul legii privind munca prin cumul 06.12.2011 2674 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 (art.11, 23) 08.12.2011 2711 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 08.12.2011 2712 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 (art.1, 2, 4, ş.a.) 13.12.2011 2741 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 15 din Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13.06.2008 23.01.2012 143 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 (art.4, 5, 8, ș.a.) 23.01.2012 144 Retracted ru
Proiectul legii privind sănătatea reproducerii 14.12.2011 2760 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1) 08.02.2012 268 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1227-XII din 27.06.1997 cu privire la publicitate și a Legii nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați 29.02.2012 427 Retracted ru
Proiectul hotărîrii cu privire demiterea domnului Artur Reșetnicov din funcția de vicepreședinte al Parlamentului RM 06.03.2012 471 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 15.03.2012 517 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 22.03.2012 567 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 29.03.2012 628 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 şi Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 14.03.2008 910 Rejected
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 21.06.2012 1402 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 19 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25.05.1993 04.07.2012 1556 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.4) 20.09.2012 2063 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 19.10.2012 2394 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 19.10.2012 2395 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.69 din 05.04.2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației pe piața farmaceutică 27.11.2012 2827 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.8) 01.02.2013 34 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind societățile pe acțiuni (art.49) 12.02.2013 38 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind stoparea reformei sistemului național de ocrotire a sănătății 27.02.2013 81 Approving ru
Proiectul legii privind majorarea pensiilor 07.03.2013 103 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21'1; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor... 26.03.2013 138 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.131 din 08.06.2012 (art.1) 14.06.2013 252 Retracted ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică -art.51, 10, 11, ş.a.; Legea cu privire la medicamente - art.3, 5, 7; ş.a.) 28.05.2008 1806 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Rejected
Proiectul legii pentru completarea articolului 16 alin.(1) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585-XIII din 27.02.1998 29.01.2014 25 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 29.01.2014 26 Retracted ru
Proiectul legii privind completarea articolului 54 din Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995 04.02.2014 31 Approved ru
Proiectul legii spitalelor 26.02.2014 73 Retracted ru
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 14.03.2014 104 Approved ru
Proiectul legii privind completarea Legii pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia 07.04.2014 141 Retracted ru
Proiectul legii privind completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situațiile de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20'1, 20'2) 16.04.2014 157 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.2, 3, 15'2) 16.04.2014 158 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.156 din 14.08.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.46) 16.05.2014 184 Examination ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.5) 27.05.2014 199 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la declararea anului 2015 – Anul Sănătății 17.07.2014 295 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art.21; Legea finanțelor publice și responsabilității.. 04.03.2015 51 Approved ru
Proiectul legii cu privire la completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20 ș.a.) 13.03.2015 66 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea art.4, alineat (1) lit.c) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 13.03.2015 67 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Titlul VI, art.283) 13.03.2015 68 Rejected
Proiectul legii pentru completarea Legii privind finanțele publice locale (art.11) 13.03.2015 70 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.96, anexa nr.1; Legea privind adoptarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor – anexa) 27.03.2015 100 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea articolului 6'1 din Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17.12.1997 01.04.2015 112 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 (art.4, 41, 5, ș.a.) 09.06.2015 244 Approving ru
Proiectul legii privind declararea utilității publice de interes național a unui bun imobil 23.06.2015 260 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea art.295 din Codul fiscal al Republicii Moldova 09.07.2015 278 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea art.295 din Codul fiscal al Republicii Moldova 14.07.2015 279 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 (art.116, 120, 121) 31.07.2015 298 Retracted ru
Proiectul legii privind plata îndemnizației lunare pentru îngrijirea copilului persoanelor neasigurate 13.10.2015 382 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 18 al Legii nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 13.10.2015 383 Retracted ru
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 15.10.2015 388 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.1591-XV din 26.12.2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (art.1'5, 1'6, 2) 16.10.2015 393 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani 05.11.2015 444 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea și modificarea articolului 23 din Codul educației 05.11.2015 447 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (art.9, 22, 23) 28.12.2015 512 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea art.4 alin.(3) din Legea nr.74-XX din 12.04.2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 29.12.2015 519 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 9 din Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurarea obligatorie de asistență medicală 30.12.2015 522 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea art.1 alin.(4) lit.c) al Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 19.01.2016 7 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (art.2, 22, 22'1, ș.a.) 27.01.2016 10 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.68'1, 74, 78, 79) 24.02.2016 59 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 06.04.2016 139 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 21.04.2016 173 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.77'2; 400) 27.05.2016 238 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.16) 02.06.2016 248 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 22.06.2016 280 Approved ru
Proiectul legii privind completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (punctul 5 din compartimentul II, anexa nr.1) 08.07.2016 313 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.8'2, 29) 22.07.2016 335 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice 13.09.2016 363 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1 28.09.2016 386 Examination ru
Proiectul legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc 05.12.2016 459 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 22, 26, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2) 14.03.2017 60 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa; Codul transporturilor rutiere – Titlul VIII, art.152'1) 24.03.2017 89 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la tichetele de masă 17.05.2017 150 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (art.77) 06.06.2017 176 Approved ru
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.) 13.06.2017 189 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291 din 16.12.16 (art.2, 12, 13, ș.a.) 27.06.2017 214 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la apărarea naţională – art.24, 25, 27, 33; Legea cu privire la statutul militarilor – art.35; Legea cu privire la trupele de carabinieri – art.4, 5, 9) 18.09.2017 276 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.16) 30.10.2017 335 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.2, 3, 3'1, ș.a.) 09.11.2017 346 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 20.12.2017 393 Rejected
Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018 – 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 22.12.2017 404 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova 24.01.2018 13 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (art.12, 18, 21, ș.a.) 07.02.2018 27 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător – Anexa 1; Legea cu privire la tichetele de masa – art.2, 3, 4, ș.a.) 12.02.2018 31 Approved ru
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 27 din Legea privind partidele politice nr.294/2007 21.02.2018 41 Approved ru
Proiectul legii cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog 14.03.2018 83 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15.03.2018 85 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 24.04.2018 125 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (art.359, 360) 25.04.2018 127 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (art.2, 5, 7, ș.a.) 25.04.2018 128 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 02.05.2018 136 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585/1998 08.05.2018 146 Retracted ru
Proiectul legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 22.11.2018 421 Examination ru
Proiectul legii privind protecția datelor cu caracter personal 22.11.2018 422 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art.1, 2, 4, ș.a.) 22.11.2018 423 Examination ru
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 29.11.2018 443 Approving ru
Proiectul legii cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat 29.01.2019 4 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii (art.4, 5) 29.01.2019 5 Examination ru
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 01.02.2019 9 Examination ru
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
<Декабрь 2020 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
1 декабря 2020 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы