Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Vacarciuc Vadim

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.87, 131) 04/06/2010 1701 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.1; ş.a.) 03/06/2010 1679 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar al RM nr.828 din 25.12.1991 (art.36) 25/04/2012 849 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și zilele de odihnă în Republica Moldova 19/04/2013 174 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.8, 53) 16/05/2013 207 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 14/06/2013 270 Approving fr
Proiectul legii pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr.546-XV din 19.12.2003 05/07/2013 309 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.22, 26'1, 27, 29) 01/11/2013 435 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.8, 11, 16, ș.a.) 21/11/2013 470 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor 20/12/2013 530 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 20/12/2013 531 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13, 18; Legea poștei – art.38) 13/02/2014 61 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8) 21/02/2014 69 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.10) 21/02/2014 70 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 21/02/2014 71 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.26, 29) 26/02/2014 74 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.7) 10/03/2014 97 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.1'1, 4, 6, ș.a.) 21/03/2014 119 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.359, 360, 361) 14/05/2014 176 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la cetățenia Republicii Moldova – art.20, 23, 34; Legea cu privire la asociațiile obștești – art.36; ș.a.) 16/05/2014 186 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.99, 101) 19/06/2014 238 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.29'2, 39'1) 19/06/2014 239 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.58) 19/06/2014 240 Approved fr
Proiectul legii deșeurilor 19/06/2014 241 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.15, 16; Codul contravențional al RM – art.71) 27/06/2014 249 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul funciar – art.40; Hotărîrea cu privire la întovărășirile pomicole nr.629-XII din 05.07.1991) 16/07/2014 291 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constatarea ilegalității concesionării Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” și a activelor acestuia 18/07/2014 299 Retracted fr
Proiectul legii privind exproprierea de interes național a pachetului de acțiuni în mărime de 22,75% în ”Banca de Economii” S.A. cedate în urma emisiunii suplimentare din iulie 2013 18/07/2014 300 Retracted fr
Proiectul legii privind restituția și regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv de regimul totalitar comunist în perioada 28 iunie 1940-27 august 1991 26/09/2014 366 Retracted fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
samedi 16 janvier 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe