Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
Структура > Депутаты
Депутаты

Deliu Tudor

Депутат

Activitate parlamentara RU

Проекты законодательных инициатив

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 08.09.2010 2426 Examination ru
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 08.09.2010 2427 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (art.90, 92) 10.09.2010 2451 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.44, 79) 15.09.2010 2480 Examination ru
Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea dopajului în sport 08.06.2010 1729 Approving ru
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului electoral al RM nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.41, 44, 118, ş.a.) 01.06.2010 1655 Examination ru
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei numerice şi nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 07.05.2010 1372 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 12.01.2011 48 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului 09.02.2011 309 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.13, 39, 44, ş.a.; Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral – art.II) 01.04.2011 834 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006 (art.49) 27.05.2011 1271 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (art.8) 27.06.2011 1480 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru adoptarea Regulamentului privind accesul, ordinea şi securitatea în Parlament 08.07.2011 1566 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern, cu modificările şi completările ulterioare (art.25, 26, 27, 29) 13.07.2011 1629 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea situaţiei economico-financiare a Societăţii pe Acţiuni „Moldova-Gaz” 22.07.2011 1703 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la semnatarii Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova 19.07.2011 1669 Examination ru
Proiectul legii privind răspunderea ministerială 15.07.2011 1651 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.19; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.23) 15.11.2011 2498 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură (art.54, 66) 20.10.2011 2279 Retracted ru
Proiectul legii privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 09.12.2011 2714 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.2, 13) 16.12.2011 2802 Approved ru
Proiectul de hotărîre privind numirea unor membri ai comisiilor permanente, unei delegaţii şi unor grupuri de prietenie ale Parlamentului 15.12.2011 2772 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la rezultatele alegerilor ordinare pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova 23.12.2011 2835 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului 13.01.2012 81 Examination ru
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 01.03.2012 431 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 28.02.2012 409 Examination ru
Proiectul hotărîrii cu privire demiterea domnului Artur Reșetnicov din funcția de vicepreședinte al Parlamentului RM 06.03.2012 471 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.115, 400) 10.04.2012 716 Approved ru
Proiectul legii pt modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.171, 172) 25.04.2012 848 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru verificarea gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecție și parcurilor naționale 16.05.2012 1004 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21.04.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic 17.05.2012 1022 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1, 3'2) 20.06.2012 1401 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4) 27.06.2012 1466 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.13; Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale – Titlul I) 29.06.2012 1496 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind substituirea unor membri ai comisiilor de anchetă a Parlamentului 05.07.2012 1573 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova 09.07.2012 1609 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 541, 542, ș.a.; Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova – art.4) 27.07.2012 1794 Approved ru
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 14.09.2012 2020 Retracted ru
Proiectul legii Fondului Cinegetic și Protecției Vînatului 09.10.2012 2255 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) 11.10.2012 2289 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006 (art.24) 10.03.2011 621 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 19.10.2012 2395 Retracted ru
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 26.10.2012 2477 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor prevederi din Codul de procedură penală al RM (art.6, 255, 274, 511) 01.11.2012 2544 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 17 al Legii nr.100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă 02.11.2012 2563 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 23.12.2011 2849 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 28.11.2012 2847 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.147 din 28.06.2012 privind promovarea activităților Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova (art.1) 14.12.2012 3058 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 20.12.2012 3118 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea administrării de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească” 15.01.2013 7 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 8 al Legii nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție 01.02.2013 33 Rejected
Proiectul legii pentru completarea articolului 24 din Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 07.02.2013 49 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură (art.27, 31, 35, ș.a.) 07.02.2013 50 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15.02.2013 72 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea situației de la ”Banca de Economii” SA și din sectorul bancar al Republicii Moldova 22.02.2013 78 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 27 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 10.04.2013 159 Retracted ru
Proiectul legii privind regimul special al aflării pe teritoriul Republicii Moldova a unui autovehicul 19.04.2013 173 Approved ru
Proiectul legii privind importul a 15 autocare, de către Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova, primite cu titlu gratuit (donație) 24.04.2013 177 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind interpretarea art.1 al Hotărîrii Parlamentului nr.28 din 5 martie 2013 privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului 25.04.2013 178 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea comisiei speciale pentru examinarea impactului Legii nr.94 din 19.04.2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 25.04.2013 179 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea Regulamentului Parlamentului (art.14) 25.04.2013 181 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea comisiei speciale pentru examinarea circumstanțelor adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova a Hotărîrii nr.81 din 18.04.2013 privind numirea în funcția de Procuror general 25.04.2013 182 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.27'1) 25.04.2013 183 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul Comisiei speciale pentru examinarea impactului Legii nr.94 din 19.04.2013 30.04.2013 192 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.4, 7'1) 30.04.2013 193 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.7, 8, 9, ș.a.; ș.a.) 30.04.2013 194 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate 03.05.2013 200 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție 15.05.2013 203 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral (art.53, 84) 15.05.2013 204 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului 30.05.2013 223 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 06.06.2013 231 Approved ru
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 06.06.2013 233 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea art.39 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală 10.06.2013 237 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice – art.2, 5; Legea cu privire la tariful vamal – art.28; ș.a.) 13.06.2013 246 Examination ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 24.06.2013 276 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea art.1 pct.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.191 din 12.07.2012 privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 11.10.2012 2290 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 25.10.2013 417 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Rejected
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.) 01.11.2013 431 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.22, 26'1, 27, 29) 01.11.2013 435 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea art.3 al Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 12.11.2013 448 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 15.11.2013 459 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.) 15.11.2013 460 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.21, 38; Legea cu privire la publicitate – art.13) 15.11.2013 461 Retracted ru
Proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie 19.11.2013 465 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.134 din 08.07.2011 cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova și a Republicii Polonia 10.12.2013 511 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.111) 17.12.2013 528 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova (pct.2) 17.12.2013 529 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale 07.02.2014 46 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale 07.02.2014 47 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale 07.02.2014 48 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.177, 178, 186) 20.02.2014 68 Approved ru
Proiectul legii spitalelor 26.02.2014 73 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 27.02.2014 78 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06.03.2014 94 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356) 20.03.2014 115 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni 21.03.2014 118 Approved ru
Proiectul legii privind stingerea unor datorii față de bugetul public național 18.04.2014 161 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.179; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.1; Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.20; Legea insolvabilității – art.145'1) 04.06.2014 207 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.58) 19.06.2014 240 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.8, anexa nr.2, anexa nr.3) 09.07.2014 279 Approved ru
Proioectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.4, 36; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 7'1, 7'2; ș.a.) 09.07.2014 281 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – anexa nr.2; Clasificatorul unic al funcțiilor publice – capitolul II) 14.07.2014 285 Approved ru
Proiectul legii privind statutul municipiului Bălți 23.07.2014 314 Retracted ru
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Chișinău 26.02.2015 40 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți 26.02.2015 41 Approving ru
Proiectul legii cu privire la completarea art.47 din Codul electoral 09.04.2015 139 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Chișinău – art.2; Hotărîrea cu privire la constituirea ... 07.05.2015 185 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.34; Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.6; ș.a.) 13.05.2015 192 Approved ru
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.) 22.05.2015 218 Approved ru
Proiectul legii privind importul unor loturi de echipamente și utilaje 28.05.2015 229 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie și de asistență medicală (anexa nr.2) 29.05.2015 232 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice – pct.2; ș.a.) 03.07.2015 268 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.3; Legea privind societățile pe acțiuni – art.4'1) 24.09.2015 332 Retracted ru
Proiectul legii privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți” 13.10.2015 380 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației cu privire la situația social-economică și politică din Republica Moldova 05.11.2015 440 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora 09.11.2015 450 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.16) 10.02.2016 23 Rejected
Proiectul hotărîrii privind instituirea Comisiei pentru selectarea prin concurs public a candidaților la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale din partea Parlamentului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a... 10.02.2016 24 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.2, 30'1, 31, ș.a.; Codul fiscal – art.8, 12, 15'2, ș.a.; ș.a.) 22.02.2016 49 Approved ru
Proiectul legii privind completarea Legii nr.797-XIII din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (art.43'1, 45, 46) 24.02.2016 57 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind completarea art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.172 din 15.10.2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat 10.03.2016 89 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.212; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.12) 10.03.2016 94 Rejected
Proiectul legii pentru completarea articolului 58 al Legii privind actele de stare civilă nr.100 din 26.04.2001 04.04.2016 134 Rejected
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 04.04.2016 135 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998 (art.11, 15, 19, ș.a.) 04.04.2016 136 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru constituirea Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. ”Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a 13.04.2016 159 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.181'1; Codul electoral – art.69; ș.a.) 12.05.2016 205 Examination ru
Proiectul legii pentru completarea anexei la Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 24.05.2016 223 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 28 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 09.06.2016 260 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea art.17 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324 din 10.03.1993 24.06.2016 287 Retracted ru
Proiectul legii privind procedura de selectare prin concurs public a conducătorilor și membrilor instituțiilor aflate sub control parlamentar sau a căror numire se face de către Parlament 24.06.2016 288 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Politice a Parlamentului RM privind acceptarea Raportului Comisiei Internaționale prezidate de Elie Wiesel privind studierea Holocaustului 07.07.2016 310 Approving ru
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Republicii Moldova 21.07.2016 331 Rejected
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului RM 27.09.2016 385 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381 din 21.11.1997 (art.53, 86, 87, ș.a.) 08.11.2016 417 Examination ru
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.40 din 17.03.2016 privind grupurile parlamentare de prietenie 22.03.2017 76 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.11, 18, 20) 24.03.2017 88 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul jurisdicției constituționale – art.80; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.69; ș.a.) 28.04.2017 131 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 8, 291, ș.a.; Legea privind partidele politice – art.26, 27; ș.a.) 10.05.2017 142 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului de executare al RM nr.443-XV din 24.12.2004 (art.63, 64) 19.06.2017 200 Rejected
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării 21.07.2017 249 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind dispunerea elaborării proiectului de modificare și completare a unor acte legislative 04.10.2017 298 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 02.11.2017 339 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.323 din 22.12.2017 privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 24.01.2018 12 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 85, 86, ș.a.) 07.06.2018 188 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral al RM – art.1, 13'1; Legea privind partidele politice – art.26) (drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă) 26.06.2018 217 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la încălcarea drepturilor omului, a principiilor fundamentale ale democrației și ale statului de drept, în contextul invalidării și anulării alegerilor locale s.a 05.07.2018 225 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor – art.8, 9, 10, Anexa; Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.33, 34; ș.a.) 26.07.2018 289 Retracted ru
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor declarării indezirabile și îndepărtării sub escortă din Moldova a profesorilor de la rețeaua de licee ,,Orizont” 26.09.2018 316 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Codului electoral nr.1381 din 21 noiembrie 1997 (art.101'1) 01.11.2018 370 Retracted ru
Proiectul hotărîrii a Parlamentului privind declararea anului 2019 ca ”Anul luptei împotriva corupției” 29.11.2018 450 Retracted ru
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
<Апрель 2021 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
16 апреля 2021 г.
10:00
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы