Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Bodrug Oleg

Vicepreşedintele Parlamentului FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege privind completarea articolului 17 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 24/06/2010 1883 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.87, 131) 04/06/2010 1701 Approved fr
Proiectul de lege privind statutul municipiului Chişinău 11/05/2010 1424 Rejected fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral (art.1, 2, 13, ş.a.) 02/03/2010 558 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (art.10, 11, 18, 19, 20, 25) 26/02/2010 521 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I 24/06/2010 1882 Approved fr
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 08/07/2011 1567 Retracted fr
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 23/09/2011 2082 Retracted fr
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 23/09/2011 2081 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.18) 08/11/2011 2462 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.8, 53) 08/11/2011 2461 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activităţii Agenţiei Medicamentului 24/11/2011 2580 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 64 din Codul penal al RM 02/12/2011 2650 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 38'1, 53, 54) 06/03/2012 466 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2012 04/05/2012 903 Approving fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 05/05/2012 915 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 11/05/2012 962 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 16/05/2012 1010 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 08/06/2012 1246 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 03/07/2012 1533 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 06/07/2012 1597 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 10/07/2012 1613 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 10/07/2012 1614 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 10/07/2012 1615 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.201; Codul contravențional – art.273, 408) 10/07/2012 1612 Retracted fr
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 16/07/2012 1696 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea Anexei nr.1 din Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 12/07/2012 1664 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 10/08/2012 1845 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 20 din Legea nr.1347-XIII din 09.10.1997 privind deșeurile de producție și menajere 16/10/2012 2340 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.1811, 398) 17/10/2012 2354 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 19/10/2012 2388 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2013 24/10/2012 2434 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2013 24/10/2012 2435 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru completarea și modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 06/11/2012 2600 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2013 07/12/2012 2968 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind bugetul Comisiei Naționale de Integritate pentru noiembrie – decembrie 2012 și anul 2013 27/12/2012 3198 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.101 din 13.12.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 01/02/2013 30 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 07/02/2013 46 Approving fr
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 18/02/2013 73 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea articolului 2 din Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate nr.180 din 19.12.2011 22/02/2013 77 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 (art.3, 8) 27/02/2013 83 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 14/03/2013 117 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.1, anexa nr.6; Hotărîrea privind alegerea membrilor supleanți în 03/04/2013 146 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 18, anexa; Codul fiscal – Titlul VII) 04/04/2013 151 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.1, 5, 9, ș.a.) 04/04/2013 152 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător – art.18; Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție - art.10; ș.a.) 11/04/2013 160 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și zilele de odihnă în Republica Moldova 19/04/2013 174 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 29/05/2013 218 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.341) 14/06/2013 254 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.3, 9, 11, ș.a.; Codul Contravențional – art.114, 145, 146, ș.a.; Codul penal – art.234) 26/06/2013 286 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.1, anexa; ș.a.) 03/07/2013 298 Approved fr
Proiectul legii pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr.546-XV din 19.12.2003 05/07/2013 309 Retracted fr
Proiectu legii pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.20) 20/09/2013 375 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 25/10/2013 417 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.) 01/11/2013 431 Approved fr
Proiectul legii privind completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 101'2) 01/11/2013 432 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea art.3 al Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 12/11/2013 448 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea art.81 al Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură 19/11/2013 466 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6) 27/11/2013 485 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014 04/12/2013 492 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 04/12/2013 493 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a pieței Financiare pe anul 2014 04/12/2013 494 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014 04/12/2013 495 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014 04/12/2013 497 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014 04/12/2013 498 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 90'1, 103, ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7, 13'1; ș.a.) 04/02/2014 34 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8) 21/02/2014 69 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.26, 29) 26/02/2014 74 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 27.07.2006 privind Codul audiovizualului al Republicii Moldova (art.19, 28) 27/02/2014 77 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluțiile situației din Ucraina 05/03/2014 92 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.7) 10/03/2014 97 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente nr.40-XII din 08.04.1994 25/03/2014 125 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (pct.22, 23, 24) 26/03/2014 126 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind transmiterea unui imobil 26/03/2014 129 Approving fr
Proiectul legii privind stingerea unor datorii față de bugetul public național 18/04/2014 161 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2012 (art.1, 2, 7, ș.a.) 07/05/2014 171 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.359, 360, 361) 14/05/2014 176 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la cetățenia Republicii Moldova – art.20, 23, 34; Legea cu privire la asociațiile obștești – art.36; ș.a.) 16/05/2014 186 Retracted fr
Proiect hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului 23/05/2014 189 Approving fr
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05/06/2014 210 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.152 din 08.06.2006 privind Institutul Național al Justiției (art.13) 19/06/2014 236 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură civilă nr.225 din 30.05.2003 (art.444) 19/06/2014 237 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.99, 101) 19/06/2014 238 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.29'2, 39'1) 19/06/2014 239 Retracted fr
Proiectul legii deșeurilor 19/06/2014 241 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.15, 16; Codul contravențional al RM – art.71) 27/06/2014 249 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzîtorilor individuali – art.7, 13, 17’1, 22’1; Legea privind societățile cu răspundere limitată – art.11, 25 27/06/2014 251 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al Republicii Moldova 02/07/2014 263 Approving fr
Proioectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.4, 36; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 7'1, 7'2; ș.a.) 09/07/2014 281 Examination fr
Proiectul legii pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul funciar – art.40; Hotărîrea cu privire la întovărășirile pomicole nr.629-XII din 05.07.1991) 16/07/2014 291 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constatarea ilegalității concesionării Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” și a activelor acestuia 18/07/2014 299 Retracted fr
Proiectul legii privind exproprierea de interes național a pachetului de acțiuni în mărime de 22,75% în ”Banca de Economii” S.A. cedate în urma emisiunii suplimentare din iulie 2013 18/07/2014 300 Retracted fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
lundi 25 janvier 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe