Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Ionaş Ivan

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (art.90, 92) 10/09/2010 2451 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea situaţiei economico-financiare a Societăţii pe Acţiuni „Moldova-Gaz” 22/07/2011 1703 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la semnatarii Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova 19/07/2011 1669 Examination fr
Proiectul legii privind importul unor bunuri 26/07/2011 1731 Approved fr
Proiectul legii privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 09/12/2011 2714 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.2, 46, 59) 12/04/2012 760 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1) 06/06/2012 1225 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.12, 27, anexa nr.6) 13/06/2012 1308 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea obiectivă a situației criminogene din Republica Moldova 28/06/2012 1480 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 26/10/2012 2478 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.29, 55, 58, ș.a.) 29/11/2012 2850 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele economice libere – art.2, 3, 5, ș.a.; Codul vamal – art.89, 90; ș.a.) 27/11/2012 2830 Approved fr
Proiectul legii privind importul unor autospeciale 14/12/2012 3055 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 din Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001 07/02/2013 43 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997 (art.3, 4, 8, 9) 07/02/2013 44 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15/02/2013 72 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea situației de la ”Banca de Economii” SA și din sectorul bancar al Republicii Moldova 22/02/2013 78 Approving fr
Proiectul legii privind importul unor autospeciale 13/03/2013 110 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate 03/05/2013 200 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 12 din Legea nr.279-XIV din 11.02.1999 cu privire la tineret 26/06/2013 283 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.40, 42; Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale – art.20) 28/06/2013 290 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 15/11/2013 459 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014 04/12/2013 492 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 04/12/2013 493 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a pieței Financiare pe anul 2014 04/12/2013 494 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014 04/12/2013 495 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014 04/12/2013 496 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014 04/12/2013 498 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa) 05/03/2014 91 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.2, 9, 19, ș.a.) 18/03/2014 109 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (anexa nr.3) 15/07/2014 287 Retracted fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe