Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Ţap Iurie

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 p.(g) şi articolului 24 p.(e) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1027-XIV din 2 iunie 2000 29/06/2010 1946 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 08/09/2010 2426 Examination fr
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 08/09/2010 2427 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru modificarea şi completarea cadrului legislativ privind procesul de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale 26/03/2010 877 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 23/03/2010 835 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind modificarea Hotărîrii nr.71-XIV din 2 iulie 1998 privind asigurarea dreptului la petiţionare în Parlament (art.5, 6) 26/02/2010 527 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind modificarea Hotărîrii nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (art.1) 26/02/2010 526 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru modificarea şi completarea cadrului legislativ privind procesul de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale 19/05/2011 1210 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.) 17/02/2012 343 Retracted fr
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 01/03/2012 431 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 28/02/2012 409 Examination fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului RM nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente 31/05/2012 1168 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea obiectivă a situației criminogene din Republica Moldova 28/06/2012 1480 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind substituirea unor membri ai comisiilor de anchetă a Parlamentului 05/07/2012 1573 Approving fr
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 14/09/2012 2020 Retracted fr
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 26/10/2012 2477 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.) 26/10/2012 2474 Approved fr
Proiectul legii privind interpretarea prevederilor articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local 14/11/2012 2704 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea art.9 alin.(2) al legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă 19/11/2012 2746 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația naturală ”Pădurea Domnească” 14/02/2013 69 Approving fr
Proiectul legii privind interpretarea dispozițiilor articolului 24 alineatul (3) și articolului 25 alineatul (1) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local 15/02/2013 65 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15/02/2013 72 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea comisiei speciale pentru examinarea circumstanțelor adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova a Hotărîrii nr.81 din 18.04.2013 privind numirea în funcția de Procuror general 25/04/2013 182 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție 15/05/2013 203 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 90'1, 103, ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7, 13'1; ș.a.) 04/02/2014 34 Approved fr
Proiectul legii spitalelor 26/02/2014 73 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.2, 9, 19, ș.a.) 18/03/2014 109 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.2, 12, 13'1, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 43; ș.a.) 11/04/2014 150 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.238 din 26.10.2012 07/05/2014 170 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.156 din 14.08.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.46) 16/05/2014 184 Examination fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.238 din 26.10.2012 21/05/2014 187 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.179; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.1; Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.20; Legea insolvabilității – art.145'1) 04/06/2014 207 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.8, anexa nr.2, anexa nr.3) 09/07/2014 279 Approved fr
Proiectul legii spitalelor 01/04/2015 113 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației cu privire la situația social-economică și politică din Republica Moldova 05/11/2015 440 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora 09/11/2015 450 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.16) 10/02/2016 23 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind instituirea Comisiei pentru selectarea prin concurs public a candidaților la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale din partea Parlamentului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a... 10/02/2016 24 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.221din 03 decembrie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuţiilor autorităţilor statului în procesul de monitorizare...(Aeroport) 10/02/2016 25 Approving fr
Proiectul legii privind completarea Legii nr.797-XIII din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (art.43'1, 45, 46) 24/02/2016 57 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind completarea art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.172 din 15.10.2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat 10/03/2016 89 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.212; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.12) 10/03/2016 94 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.180, 198) 18/03/2016 112 Retracted fr
Proiectul legii privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale 21/03/2016 114 Examination fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 58 al Legii privind actele de stare civilă nr.100 din 26.04.2001 04/04/2016 134 Rejected fr
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 04/04/2016 135 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998 (art.11, 15, 19, ș.a.) 04/04/2016 136 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru constituirea Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. ”Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a 13/04/2016 159 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.181'1; Codul electoral – art.69; ș.a.) 12/05/2016 205 Examination fr
Proiectul legii pentru completarea anexei la Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 24/05/2016 223 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 28 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 09/06/2016 260 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea art.17 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324 din 10.03.1993 24/06/2016 287 Retracted fr
Proiectul legii privind procedura de selectare prin concurs public a conducătorilor și membrilor instituțiilor aflate sub control parlamentar sau a căror numire se face de către Parlament 24/06/2016 288 Retracted fr
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Republicii Moldova 21/07/2016 331 Rejected fr
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului RM 27/09/2016 385 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381 din 21.11.1997 (art.53, 86, 87, ș.a.) 08/11/2016 417 Examination fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuțiilor autorităților statului în procesul de monitorizare a executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate s.a. 02/12/2016 455 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.11, 18, 20) 24/03/2017 88 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul jurisdicției constituționale – art.80; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.69; ș.a.) 28/04/2017 131 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 8, 291, ș.a.; Legea privind partidele politice – art.26, 27; ș.a.) 10/05/2017 142 Examination fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu ocazia marcării Zilei Nistrului 26/05/2017 165 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului de executare al RM nr.443-XV din 24.12.2004 (art.63, 64) 19/06/2017 200 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind dispunerea elaborării proiectului de modificare și completare a unor acte legislative 04/10/2017 298 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48/2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului 06/10/2017 303 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 02/11/2017 339 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.323 din 22.12.2017 privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 24/01/2018 12 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 85, 86, ș.a.) 07/06/2018 188 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral al RM – art.1, 13'1; Legea privind partidele politice – art.26) (drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă) 26/06/2018 217 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la încălcarea drepturilor omului, a principiilor fundamentale ale democrației și ale statului de drept, în contextul invalidării și anulării alegerilor locale s.a 05/07/2018 225 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor – art.8, 9, 10, Anexa; Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.33, 34; ș.a.) 26/07/2018 289 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor declarării indezirabile și îndepărtării sub escortă din Moldova a profesorilor de la rețeaua de licee ,,Orizont” 26/09/2018 316 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului electoral nr.1381 din 21 noiembrie 1997 (art.101'1) 01/11/2018 370 Retracted fr
Proiectul hotărîrii a Parlamentului privind declararea anului 2019 ca ”Anul luptei împotriva corupției” 29/11/2018 450 Retracted fr
Déclarations
Discursul lui Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul lui Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe