Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Corman Igor

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă 7/6/2010 2025 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.3; Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale – art.9) 6/30/2010 1954 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru a.2010 nr.129-XVIII din 23 decembrie 2009 (art.22) 9/10/2010 2447 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia socială a cetăţenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.13) 9/10/2010 2448 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (art.8, 13) 9/10/2010 2449 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1, art.36) 9/10/2010 2450 Examinare
Proiectul de lege pentru completarea articolului 1 al Legii nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” 9/10/2010 2456 Approving
Proiectul de hotărîre privind grupurile parlamentare de prietenie 5/13/2010 1451 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.17, 18, 21) 4/6/2010 954 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la Programul legislativ în vederea implementării Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize 4/1/2011 837 Retracted
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 5/11/2011 1130 Approving
Proiectul legii privind interpretarea unor sintagme din articolul 201 din Legea nr.761-XV din 27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic 11/2/2011 2418 Approved
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 12/8/2011 2712 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 3/15/2012 517 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 3/22/2012 567 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 3/29/2012 628 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 4/6/2012 697 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21.04.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic 5/17/2012 1022 Approving
Proiectul legii privind interpretarea articolului 11 alineat (1) literă b) din Legea nr.595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 6/18/2012 1347 Approving
Proiectul legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova 7/27/2012 1795 Retracted
Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aniversarea a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Polonă 9/26/2012 2113 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 10/19/2012 2394 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind tratatele internaționale ale republicii Moldova – art.2, 7, 8'1, ș.a.; Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale – art.1) 12/18/2012 3087 Approving
Proiectul legii pentru modificarea art.26 din Legea nr.761-XV din 27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic 12/27/2012 3204 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea literei c) a alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice 2/15/2013 67 Examinare
Proiectul legii privind interpretarea articolului 11 alineat (1) litera b) din Legea nr.595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 2/20/2013 76 Approved
Proiectul hotărîrii pentru alegerea unor vicepreședinți ai Parlamentului 5/30/2013 224 Approving
Proiectul hotărîrii privind demisia și desemnarea unui membru al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 7/11/2013 328 Approving
Proiectul hotărîrii privind eliberarea unui vicepreședinte, desemnarea președintelui și vicepreședinților Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 7/11/2013 329 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței 7/11/2013 330 Approving
Proiectul hotărîrii privind revocarea din funcția de director general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 7/12/2013 331 Approving
Proiectul hotărîrii privind desemnarea directorului general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 7/12/2013 332 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Plenului Consiliului Concurenței 7/12/2013 337 Rejected
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor directori din cadrul Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 7/12/2013 338 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unui membru al Plenului Consiliului Concurenței 9/25/2013 382 Approving
Proiectul hotărîrii pentru acceptarea propunerii privind inițierea Declarației Parlamentului RM cu privire la importanța Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și a liberalizării de către Uniunea Europeană a regimului de vize p 10/25/2013 419 Approving
Proiectul de lege cu privire la programul de finanțare socială a locuințelor 10/28/2013 420 Retracted
Proiectul legii cu privire la magazinele sociale 10/28/2013 421 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor directori din cadrul Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 12/24/2013 536 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii 4/11/2014 149 Approved
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului și la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor Copilului 5/14/2014 178 Approving
Proiectul hotărîrii pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 7/9/2014 276 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la revocarea din funcție a unui vicepreședinte al Parlamentului 7/9/2014 277 Approving
Proiectul hotărîrii privind revocarea unui deputat din funcția de președinte al comisiei permanente (V.Ioniță) 9/25/2014 363 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1; Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.12) 4/30/2015 171 Approved
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe