Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Juravschi Nicolae

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.5, 121, 28, 29) 23/02/2011 474 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2010 06/04/2011 889 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 11/05/2011 1132 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 08/07/2011 1564 Approving fr
Proiectul legii pentru importul unui autovehicul 07/07/2011 1554 Approved fr
Proiectul legii privind răspunderea ministerială 15/07/2011 1651 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea art.20 al Codului fiscal 04/11/2011 2447 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură (art.54, 66) 20/10/2011 2279 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995 16/12/2011 2796 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii 15/01/2012 94 Approving fr
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 01/03/2012 431 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.23) 29/05/2012 1143 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.13; Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale – Titlul I) 29/06/2012 1496 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea obiectivă a situației criminogene din Republica Moldova 28/06/2012 1480 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.22, 23) 24/05/2012 1108 Retracted fr
Proiectul legii privind importul utilajului sportiv 28/09/2012 2132 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 18/10/2012 2368 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 09/11/2012 2644 Approving fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 26/11/2012 2809 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 23/12/2011 2849 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.3, 7, 7'1, ș.a.) 28/11/2012 2848 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală (art.26, 31) 30/11/2012 2876 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 20/12/2012 3118 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 24 din Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 07/02/2013 49 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I 12/04/2013 161 Approved fr
Proiectul legii privind importul echipamentului sportiv 25/04/2013 180 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 06/06/2013 231 Approved fr
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 06/06/2013 233 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.2, 23, 28, ș.a.) 12/06/2013 240 Approved fr
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 10/10/2013 397 Approved fr
Proiectul legii privind completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.24) 23/10/2013 409 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 06/12/2013 505 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06/03/2014 94 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356) 20/03/2014 115 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni 21/03/2014 118 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.2, 3, 15'2) 16/04/2014 158 Retracted fr
Proiectul legii privind completarea articolului 16 din Legea nr.330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport 14/05/2014 177 Retracted fr
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05/06/2014 210 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind neutralitatea și libertatea Internetului și dezvoltarea societății informaționale 16/07/2014 293 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 04/03/2015 47 Approved fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 04/03/2015 48 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie și de asistență medicală (anexa nr.2) 29/05/2015 232 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice – pct.2; ș.a.) 03/07/2015 268 Retracted fr
Proiectul legii privind renunțarea benevolă la imunitate parlamentară 30/09/2015 349 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 09/10/2015 370 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la instiruirea Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice 01/12/2015 485 Approving fr
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 16/03/2016 107 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind contracararea activității extremiste (art.1) 14/04/2016 164 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 21/04/2016 173 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea uinor acte legislative (Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor – 4, 5; Codul funciar – art.58) 08/07/2016 311 Approved fr
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 03/05/2017 133 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.) 13/06/2017 189 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la examenele naționale de Bacalaureat din liceele Republicii Moldova 21/07/2017 248 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 20/12/2017 393 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova 24/01/2018 13 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 24/04/2018 125 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 26/04/2018 133 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.06 16/05/2018 154 Approved fr
Proiectul legii cu privire la cimitire și serviciile funerare 31/05/2018 177 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.6, anexa nr.3; Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.8'6, anexa nr.2) 27/09/2018 319 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.34'1) 30/10/2018 367 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 29/11/2018 443 Approving fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe