Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Juravschi Nicolae

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.5, 121, 28, 29) 2/23/2011 474 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2010 4/6/2011 889 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 5/11/2011 1132 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 7/8/2011 1564 Approving
Proiectul legii pentru importul unui autovehicul 7/7/2011 1554 Approved
Proiectul legii privind răspunderea ministerială 7/15/2011 1651 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea art.20 al Codului fiscal 11/4/2011 2447 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură (art.54, 66) 10/20/2011 2279 Retracted
Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995 12/16/2011 2796 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii 1/15/2012 94 Approving
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 3/1/2012 431 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.23) 5/29/2012 1143 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.13; Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale – Titlul I) 6/29/2012 1496 Approved
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea obiectivă a situației criminogene din Republica Moldova 6/28/2012 1480 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.22, 23) 5/24/2012 1108 Retracted
Proiectul legii privind importul utilajului sportiv 9/28/2012 2132 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 10/18/2012 2368 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 11/9/2012 2644 Approving
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 11/26/2012 2809 Approved
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 12/23/2011 2849 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.3, 7, 7'1, ș.a.) 11/28/2012 2848 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală (art.26, 31) 11/30/2012 2876 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 12/20/2012 3118 Approved
Proiectul legii pentru completarea articolului 24 din Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 2/7/2013 49 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I 4/12/2013 161 Approved
Proiectul legii privind importul echipamentului sportiv 4/25/2013 180 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 6/6/2013 231 Approved
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 6/6/2013 233 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.2, 23, 28, ș.a.) 6/12/2013 240 Approved
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 10/10/2013 397 Approved
Proiectul legii privind completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.24) 10/23/2013 409 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 12/6/2013 505 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 3/6/2014 94 Approved
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356) 3/20/2014 115 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni 3/21/2014 118 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.2, 3, 15'2) 4/16/2014 158 Retracted
Proiectul legii privind completarea articolului 16 din Legea nr.330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport 5/14/2014 177 Retracted
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 6/5/2014 210 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind neutralitatea și libertatea Internetului și dezvoltarea societății informaționale 7/16/2014 293 Retracted
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 3/4/2015 47 Approved
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 3/4/2015 48 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie și de asistență medicală (anexa nr.2) 5/29/2015 232 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice – pct.2; ș.a.) 7/3/2015 268 Retracted
Proiectul legii privind renunțarea benevolă la imunitate parlamentară 9/30/2015 349 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 10/9/2015 370 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la instiruirea Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice 12/1/2015 485 Approving
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 3/16/2016 107 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind contracararea activității extremiste (art.1) 4/14/2016 164 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 4/21/2016 173 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea uinor acte legislative (Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor – 4, 5; Codul funciar – art.58) 7/8/2016 311 Approved
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 5/3/2017 133 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.) 6/13/2017 189 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la examenele naționale de Bacalaureat din liceele Republicii Moldova 7/21/2017 248 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 12/20/2017 393 Rejected
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova 1/24/2018 13 Approving
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 4/24/2018 125 Approved
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 4/26/2018 133 Approved
Proiectul legii privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.06 5/16/2018 154 Approved
Proiectul legii cu privire la cimitire și serviciile funerare 5/31/2018 177 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.6, anexa nr.3; Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.8'6, anexa nr.2) 9/27/2018 319 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.34'1) 10/30/2018 367 Approved
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 11/29/2018 443 Approving
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe