Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Apolschii Raisa

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9) 16/03/2011 710 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.13, 39, 44, ş.a.; Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral – art.II) 01/04/2011 834 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 30/03/2011 817 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la încetarea mandatului de membri ai Curţii de Conturi 15/04/2011 971 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la încetarea mandatului Preşedintelui Curţii de Conturi 15/04/2011 970 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15/06/2011 1396 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea situaţiei economico-financiare a Societăţii pe Acţiuni „Moldova-Gaz” 22/07/2011 1703 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind elucidarea circumstanţelor votării şi semnării Legii nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin ... 30/09/2011 2139 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la desfăşurarea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova 18/11/2011 2527 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (art.5) 22/11/2011 2554 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 – Anexa nr.3) 10/10/2011 2194 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Preşedintelui Republicii Moldova 01/12/2011 2643 Approving fr
Proiectul legii privind munca prin cumul 06/12/2011 2674 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 08/12/2011 2712 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 15/03/2012 517 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 22/03/2012 567 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 29/03/2012 628 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 06/04/2012 697 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar al RM nr.828 din 25.12.1991 (art.36) 25/04/2012 849 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 19 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25.05.1993 04/07/2012 1556 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 (art.212) 18/10/2012 2373 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 14) 04/02/2013 31 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind stoparea reformei sistemului național de ocrotire a sănătății 27/02/2013 81 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 29/03/2013 141 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 01/04/2013 145 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 27 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 10/04/2013 159 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unui director adjunct al Centrului Național Anticorupție 18/04/2013 171 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 64 al Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 22/04/2013 176 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului 30/05/2013 222 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 13/06/2013 245 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 08/07/2013 310 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a vicepreședintelui Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție 08/07/2013 311 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 08/07/2013 312 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui membru al Curții de Conturi 12/07/2013 333 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi 12/07/2013 335 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de viceguvernatori ai Bancii Naționale, membri ai Consiliului de Administrare a Băncii Naționale a Moldovei 12/07/2013 336 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui membru al Curții de Conturi 12/07/2013 334 Examination fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție 04/09/2013 353 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție 04/09/2013 354 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului unui membru al Comisiei Naționale de Integritate 17/09/2013 367 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament 23/09/2013 377 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului 24/10/2013 415 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 30/10/2013 426 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.313, 437) 13/11/2013 454 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.431, 432, 433, 434) 13/11/2013 455 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor 20/12/2013 530 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 20/12/2013 531 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 07/02/2014 40 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 07/02/2014 41 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 07/02/2014 42 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 07/02/2014 43 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 19/02/2014 67 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06/03/2014 94 Approved fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 14/03/2014 104 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte 19/03/2014 111 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.39-XIII din 07.04.1994 privind statutul deputatului în Parlament (art.20'1) 25/03/2014 123 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unor judecători 10/04/2014 144 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii 11/04/2014 149 Approved fr
Proiectul legii privind completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situațiile de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20'1, 20'2) 16/04/2014 157 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a directorului general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 13/05/2014 174 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului și la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor Copilului 14/05/2014 178 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 27/05/2014 192 Approving fr
Proiectul de lege privind importul unor bunuri 03/06/2014 204 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului RM cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone 05/06/2014 209 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului (art.6) 12/06/2014 223 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a vicepreședintelui al Curții Supreme de Justiție, Președinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție 07/07/2014 270 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 07/07/2014 271 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 08/07/2014 273 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor 09/07/2014 278 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea componenței nominale a unei comisii permanente a Parlamentului 16/07/2014 289 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 22/09/2014 355 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unor deputați în Parlament 03/02/2015 22 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 05/02/2015 23 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și a întregii liste a Guvernului 12/02/2015 29 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și a întregii liste a Guvernului 18/02/2015 33 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unor deputați în Parlament 20/02/2015 36 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 25/02/2015 38 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente a Parlamentului 25/02/2015 39 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 04/03/2015 49 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 30/03/2015 102 Approving fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.2, 4, 6, ș.a.; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) 31/03/2015 107 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 08/04/2015 133 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la desemnarea în funcție a unui membru al Comisiei de Certificare 08/04/2015 134 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor Copilului 10/04/2015 144 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție 21/04/2015 152 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 30/04/2015 167 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului 06/05/2015 181 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 06/05/2015 182 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.34; Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.6; ș.a.) 13/05/2015 192 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.) 22/05/2015 218 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind suspendarea din funcția de Președinte și membru al Curții de Conturi 27/05/2015 226 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia Guvernului 18/06/2015 254 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 08/07/2015 275 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 08/07/2015 276 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului 30/07/2015 297 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unor deputați în Parlament 31/07/2015 299 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 15/09/2015 322 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului 29/09/2015 341 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului 07/10/2015 361 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr.7 din 23.01.2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 08/10/2015 363 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 15/10/2015 385 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat 15/10/2015 386 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 06/11/2015 448 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 09/11/2015 449 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea anexelor la Hotărîrea nr.9 din 28.01.2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului 13/11/2015 466 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea nr.29 din 05.03.2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 13/11/2015 467 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție 04/01/2016 2 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului 2016-2018 și acordarea votului de încredere Guvernului 04/01/2016 1 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului 20/01/2016 8 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind încetarea calității de director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 05/02/2016 17 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 15/02/2016 30 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție 15/02/2016 31 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 15/02/2016 32 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.2, 30'1, 31, ș.a.; Codul fiscal – art.8, 12, 15'2, ș.a.; ș.a.) 22/02/2016 49 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 10/03/2016 91 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea unor hotărîri ale Parlamentului 18/03/2016 110 Approving fr
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 04/04/2016 135 Examination fr
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale 11/04/2016 153 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 21/04/2016 173 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale 15/06/2016 265 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.55 din 01.04.2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova 27/06/2016 294 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi 29/07/2016 343 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 29/07/2016 344 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 30/11/2016 447 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind declararea vacanței unui mandat de deputat 09/12/2016 480 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 13/12/2016 486 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice – art.10; ș.a.) 16/12/2016 493 Examination fr
Proiectul hotărîrii cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Integritate 14/12/2016 487 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ 21/12/2016 498 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție 21/12/2016 499 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi 23/12/2016 509 Examination fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi 23/12/2016 508 Approving fr
Proiectul Codului administrativ 22/12/2016 504 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale 06/02/2017 25 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi 15/02/2017 30 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 24/02/2017 42 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale 28/02/2017 46 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 22, 26, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2) 14/03/2017 60 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr.7 din 23.01.2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 21/03/2017 71 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale 24/03/2017 84 Approving fr
Proiectul Codului administrativ al Republicii Moldova 27/03/2017 90 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 07/04/2017 105 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 07/04/2017 106 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 13/04/2017 114 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor membri în Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 13/04/2017 115 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 25/04/2017 125 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 02/05/2017 132 Approving fr
Proiectul legii cu privire la tichetele de masă 17/05/2017 150 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 16/05/2017 148 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 18/05/2017 154 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor nr.69 din 14.04.2016 (art.47, 48) 02/06/2017 174 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 19/06/2017 199 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind desemnarea în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi 19/07/2017 235 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Listei ministerelor 20/07/2017 246 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării 21/07/2017 249 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (art.1) 21/07/2017 251 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție din funcția de judecător și vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ 12/09/2017 271 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.25; Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor – art.40) 11/10/2017 307 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.20; Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.35; ș.a.) 11/10/2017 308 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 13/10/2017 310 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de director adjunct al Centrului Național Anticorupție 18/10/2017 321 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 26/10/2017 333 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.2, 3, 3'1, ș.a.) 09/11/2017 346 Approving fr
Proiectul hotîrării privind eliberarea din funcția a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 14/11/2017 351 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 12/07/2017 375 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 05/12/2017 370 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție 12/12/2017 377 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 12/12/2017 378 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor 14/12/2017 381 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție 14/12/2017 382 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 14/12/2017 383 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea art. 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 1/2016 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului 15/12/2017 389 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 19/12/2017 392 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 20/12/2017 393 Rejected fr
Proiectul hotărîrii cu privire la demisia din funcție a unui vicepreședinte al Parlamentului 22/12/2017 402 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova 24/01/2018 13 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 02/02/2018 20 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 07/02/2018 23 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.29 din 5 martie 2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 15/02/2018 38 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 20/02/2018 40 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – Anexa; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.1, 8'4, 21'3,anexa nr.15; ș.a.) 21/02/2018 42 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție din funcția de judecător, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție și președinte al Colegiului penal 05/03/2018 77 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea domnului Mihai Poalelungi din funcția de judecător și președinte al Curții Supreme de Justiție 15/03/2018 84 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de director adjunct al Centrului Național Anticorupție 23/03/2018 99 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 18/04/2018 119 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 18/04/2018 120 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 24/04/2018 125 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție 25/04/2018 130 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 02/05/2018 136 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 03/05/2018 138 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție 04/05/2018 140 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.237; Codul contravențional – art.272'1, 402, 408, 409) 28/05/2018 170 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 09/07/2018 239 Approving fr
Proiectul de hotărîre cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări și expertize a legislației electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chișinău 11/07/2018 246 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.251; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.20; ș.a.) 24/07/2018 283 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 25/07/2018 285 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție din funcția de judecător și vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție 25/07/2018 286 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept al imixtiunii ilegale a Fundației ”Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska, în treburile s.a. 04/09/2018 298 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind privind modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 126/2018 cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări şi expertize a legislaţiei electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în mun 24/09/2018 313 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a directorului adjunct al Serviciului de Securitate și Informații 28/09/2018 323 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (art.185, 270) 16/10/2018 348 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea Legii nr.163/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (art.VI) 25/10/2018 356 Examination fr
Proiectul Codului regulilor și procedurilor parlamentare 02/11/2018 374 Examination fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr.180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (art.3, 5, 9, ș.a.) 01/11/2018 371 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul contravențional al Republicii Moldova – art.52; Codul electoral – art.52) 05/11/2018 376 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție 13/11/2018 399 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei 20/11/2018 412 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 21/11/2018 416 Approved fr
Proiectul legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 22/11/2018 421 Examination fr
Proiectul legii privind protecția datelor cu caracter personal 22/11/2018 422 Examination fr
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 29/11/2018 443 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a directorului adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 29/11/2018 447 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a directorului adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 29/11/2018 448 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind demisia din funcție a unor directori ai Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 30/11/2018 451 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcțiile de membru și de vicepreședinte al Curții de Conturi 30/11/2018 455 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a Directorului general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 30/11/2018 456 Approving fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe