Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Committee for agriculture and food industry" Legislatura XIX

Purpose of activity
 • Programe în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic şi industriei alimentare;
 • agricultura ecologică;
 • statistica agricolă; controlul calităţii alimentelor;
 • controlul veterinar şi fitosanitar;
 • stimularea şi consolidarea pieţei produselor agricole şi alimentare;
 • protecţia denumirilor de origine (indicaţiilor geografice) ale produselor agricole şi alimentare;
 • probleme specifice ale privatizării în agricultură, libera iniţiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare;
 • gospodărirea fondului funciar;
 • dezvoltarea pieţei funciare;
 • activitatea societăţilor şi instituţiilor cu capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi industria alimentară;
 • servicii pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură şi pentru îmbunătăţiri funciare;
 • dezvoltarea rurală;
 • armonizarea legislaţiei cu politica unitară a structurilor agroalimentare din Uniunea Europeană;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Committee composition
- Popa Gheorghe Chairman
- Balan Ion Deputy Chairman
- Bondari Veaceslav Secretary
- Anghel Gheorghe Member
- Arhire Anatolie Member
- Bannicov Alexandr Member
- Olaru Nicolae Member
- Solcan Mihail Member
- Vacarciuc Andrei Member
Committee Secretariat
- Cebotari Victor Consultant principal
- Dănuță Alexandru Consultant principal
- Gîrbu Gheorghe Consultant principal
- Nastas Tatiana Consultant principal
- Sobeţcaia Valentina Consultant superior
Committee sittings

Draft laws [View ALL]

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Lega nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară – art.42; Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.5, 14; ș.a.) 6/4/2020 218 h.336 2020-06-03 Examinare
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricult 4/6/2020 150 h.178 2020-03-25 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.3, 5, 7, ș.a.) 4/2/2020 144 h.173 2020-03-25 Examinare
Proiectul de lege pentru completarea Codului funciar nr.828/1991 (art.51) 3/12/2020 124 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.18) 3/9/2020 111 Examinare

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 5/20/2020 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei agricultură şi industrie alimentară 4/22/2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 3/11/2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 3/4/2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 2/26/2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Contact details:

Tel.: 022-820-546

E-mail: cai@parlament.md

News
Decisions
Decizia ședinței comune a comisiilor CAP și CAI cu privire la efectuarea controlului executării Legii nr.5/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Raportul Comisiei cu privire la controlul parlamentar
PLANUL DE ACTIVITATE 2020
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Saturday, June 06, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe