Integritatea este Libertate

Integritatea este Libertate

Accreditation of journalists in Parliament

Visiting and information

Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Committee for agriculture and food industry"

Purpose of activity
 • Programe în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic şi industriei alimentare;
 • agricultura ecologică;
 • statistica agricolă; controlul calităţii alimentelor;
 • controlul veterinar şi fitosanitar;
 • stimularea şi consolidarea pieţei produselor agricole şi alimentare;
 • protecţia denumirilor de origine (indicaţiilor geografice) ale produselor agricole şi alimentare;
 • probleme specifice ale privatizării în agricultură, libera iniţiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare;
 • gospodărirea fondului funciar;
 • dezvoltarea pieţei funciare;
 • activitatea societăţilor şi instituţiilor cu capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi industria alimentară;
 • servicii pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură şi pentru îmbunătăţiri funciare;
 • dezvoltarea rurală;
 • armonizarea legislaţiei cu politica unitară a structurilor agroalimentare din Uniunea Europeană;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Committee composition
- Balan Ion Chairman
- Furculiţă Corneliu Deputy Chairman
- Cosoi Petru Secretary
- Cuciuc Oleg Member
- Lupu Lidia Member
- Olaru Nicolae Member
- Porcescu Petru Member
- Savva Oleg Member
- Sîrbu Oleg Member
Committee Secretariat
- Cebotari Victor Consultant principal
- Dănuță Alexandru Consultant principal
- Gîrbu Gheorghe Consultant principal
- Nastas Tatiana Consultant principal
Committee sittings

Draft laws [View ALL]

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii privind Cerințele generale de igienă a produselor alimentare 10/2/2017 294 (h.767 2017-09-29) Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (art.32'1, 32'2) 9/21/2017 283 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor – art.2; Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți – art.3, 6 7/20/2017 239 (h.555 2017-07-19) Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de executare – art.316; Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă – art.2, 5, 7, ș.a.) 7/7/2017 221 (h.505 2017-07-04) Examinare
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală 7/5/2017 220 (h.462 2017-06-26) Approving

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 10/18/2017 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 10/11/2017 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 10/4/2017 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 9/27/2017 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 9/20/2017 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Contact details:

Tel.: 23-33-59

E-mail: cai@parlament.md

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe