Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia administrație publică" Legislatura XX

Obiectul de activitate
 • Organizarea și funcționarea autorităților administrației publice centrale;
 • serviciul public;
 • organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale;
 • autonomia și democrația locală;
 • patrimoniul și finanțele publice ale unităților administrativ-teritoriale;
 • dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea locală;
 • organizarea și controlul examinării petițiilor și audienței cetățenilor;
 • politica statului în domeniul protecției mediului;
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale;
 • restabilirea și menținerea potențialului natural;
 • fondul ariilor naturale protejate de stat;
 • utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversității, a energiei;
 • valorificarea și utilizarea deșeurilor de producție și menajere;
 • securitatea ecologică;
 • controlul parlamentar asupra activității autorităților administrației publice centrale și locale în vederea aplicării legislației;
 • promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului;
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul resurselor energiei regenerabile în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
 • monitorizarea și controlul realizării politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii durabile și protecției subsolului;
 • monitorizarea și controlul implementării convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul mediului și al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
 • monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național; perfecționarea cadrului legislativ în scop de promovare și dezvoltare a turismului;
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului înconjurător;
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale;
 • prevenirea și minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamitățile naturale, precum și de catastrofe tehnogene;
 • prevenirea și minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu și asupra economiei naționale;
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice; promovarea mecanismului dezvoltării nonpoluante conform Protocolului de la Kyoto;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curții Constituționale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menționate.
Componenţa comisiei
- Bacalu Elena Preşedinte
- Lipskii Oleg Vicepreşedinte
- Babiuc Aliona Membru
- Bodnarenco Elena Membru
- Cernat Vladimir Membru
- Chiseliov Serghei Membru
- Goța Aliona Membru
- Groza Sergiu Membru
- Ţap Iurie Membru
- Vitiuc Vladimir Membru
- Vlas Ștefan Membru
Secretariatul comisiei:
- Bonari Neli Consultant principal
- Carauş Petru Consultant principal
- Ceaglii Valentina Consultant principal
- Stepanov Svetlana Consultant superior
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Ședința Comisiei administrație publică 09.10.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 25.09.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 15.08.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 14.08.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 30.07.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Date de contact:

Tel.:  022-820-245

E-mail: cap@parlament.md

Actualitate [Vezi toate]
Hotărîri
PROGRAM de activitate pentru anul 2018
DECIZIA cu pnvire la efectuarea audierii publice privind implementarea Legii nr. 68/2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2018
DECIZIE privind Audierea Raportului anual de activitate a Direcţiei petiţii şi audienţe pentru anul 2017 a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova
DECIZIA cu privire la informaţia prezentată în cadrul vizitei de documentare privind dezvoltarea socio-economică în contextul planificării strategice de dezvoltare comunitară a autorităţilor locale
DECIZIA cu privire la efectuarea audierii publice în contextul reorganizării Fondului rutier pentru anul 2018, privind distribuirea mijloacelor financiare pe capitole de cheltuieli pentru drumurile publice naţionale şi locale
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
20 octombrie 2019
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"