Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Comisia de control al finanțelor publice"

Purpose of activity
 • asigurarea cadrului legal privind auditul public extern;
 • asigurarea organizării şi funcţionării instituţiei supreme de audit; "Times New Roman"">
 • examinarea şi audierea rapoartelor anuale şi de audit ale Curţii de Conturi şi ale entităţilor auditate; "Times New Roman"">
 • audierea raportului anual asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public;
 • examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 • examinarea raportului anual al Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în partea ce ţine de eficienţa utilizării banului public;
 • organizarea şi controlul examinării petiţiilor şi audienţei cetăţenilor cu privire la auditul public extern şi modul de formare şi utilizare a patrimoniului public;
 • controlul parlamentar asupra activităţii sectorului bugetar;
 • controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a altor entităţi supuse auditului public extern în vederea aplicării legislaţiei privind modul de formare şi întrebuinţare a finanţelor publice şi patrimoniului public;
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • anunţarea şi organizarea concursului public pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi;
 • propunerea către Preşedintele Parlamentului a candidaturii preşedintelui Curţii de Conturi, în baza rezultatelor concursului public;
 • propunerea spre aprobare plenului Parlamentului a candidaturilor membrilor Curţii de Conturi, în baza propunerii preşedintelui Curţii de Conturi.
Committee composition
- Munteanu Igor Chairman
- Pilipețcaia Alla Deputy Chairman
- Marian Radu Secretary
- Candu Andrian Member
- Graur Eleonora Member
Committee Secretariat
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Spoialo Marianna Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Committee sittings

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 9/22/2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 9/15/2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 9/8/2020 SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 7/29/2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 7/21/2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Contact details:

Tel.: 022-820-363

Tel.: 022-820-239

E-mail: cfp@parlament.md

 

News [View All]
Decisions
Decizia CFP-7 nr. 293 din 09.09.2020 cu privire la aprobarea Graficului desfășurării ședințelor Comisiei de control al finanțelor publice privind audierea rapoartelor Curții de Conturi pentru luna septembrie anul 2020.
Raport privind audierea Raportului auditului asupra gestionării mijloacelor financiare alocate pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
Raport privind audierea Raportul misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale încheiate la 31 decembrie 2018
Raportului privind audierea Raportului auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău pe anii 2018-2019
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe