Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Bureau of the Parliament
Standing Bureau of the Parliament

Standing Bureau of the Parliament represents its working body, and it is formed on the basis of proportional representation of factions in the Parliament. It is composed from the President of the Parliament, the First Deputy Chairman, and Deputy Chairmen. Numerical and nominal composition of the Standing Bureau is established through Parliamentary decision on proposal of parliamentary factions.

Members of the Standing Bureau are appointed on the basis of decision of political factions, within the limits of seats allocated to them.

The Standing Bureau current 19th legislature is composed from the following 15 members:

- Greceanîi Zinaida,  President of the Parliament
- Batrîncea Vlad,  Deputy Chairman of the Parliament
- Popșoi Mihail,  Deputy Chairman of the Parliament
- Slusari Alexandru,  Deputy Chairman of the Parliament
- Vitiuc Vladimir,  Deputy Chairman of the Parliament
- Bolea VasileFracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
- Burduja PetruFracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
- Candu AndrianGrupul parlamentar "PRO MOLDOVA"
- Ciobanu MariaFracțiunea ACUM PLATFORMA DA
- Filip PavelFracțiunea Partidului Democrat din Moldova
- Furculiţă CorneliuFracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
- Grosu IgorFracțiunea PAS, Blocul ACUM
- Răileanu AdelaFracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
- Sîrbu Serghei
- Ulanov DenisFracțiunea Partidului ȘOR

List of permanent bureau sittings [View All]
Title Date Agenda Video, Audio, Text
Ședința Biroului permanent 03.03.2021 3/3/2021 ---

Ședința Biroului permanent 03.02.2021 2/3/2021 ---

Ședința Biroului permanent 19.02.2020 2/19/2020 ---

Şedinţa biroului permanent 04.12.2019 12/4/2019 ---

Şedinţa biroului permanent 04.07.2019 7/4/2019 ---

Decisions ([View All]):
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea apartamentelor de serviciu/de manevră și acordarea indemnizației pentru chirie deputatului în Parlament care nu dispune de spațiu locativ în  municipiul ChișinăuHotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea apartamentelor de serviciu/de manevră și acordarea indemnizației pentru chirie deputatului în Parlament care nu dispune de spațiu locativ în municipiul Chișinău Ședința Biroului permanent 03.03.2021
Hotărâre privind aprobarea Planului de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2021Hotărâre privind aprobarea Planului de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2021 Ședința Biroului permanent 03.02.2021
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de evaluare ex-post a actelor legislative pentru anul 2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de evaluare ex-post a actelor legislative pentru anul 2020 Ședința Biroului permanent 19.02.2020
Hotărârii Biroului permanent privind aprobarea Planului de evaluare ex-post a actelor legislativeHotărârii Biroului permanent privind aprobarea Planului de evaluare ex-post a actelor legislative Şedinţa biroului permanent 04.12.2019
HOTĂRÂRE privind delimitarea atribuţiilor vicepreşedinţilor ParlamentuluiHOTĂRÂRE privind delimitarea atribuţiilor vicepreşedinţilor Parlamentului Şedinţa biroului permanent 04.07.2019
Biroul permanent al Parlamentului

Biroul permanent al Parlamentului are următoarele atribuţii:

a) propune Parlamentului data convocării şedinţelor plenare;

b) supune spre aprobare Parlamentului componenţa numerică şi nominală a delegaţiilor parlamentare permanente la organizaţiile internaţionale;

c) pregăteşte şi asigură desfăşurarea lucrărilor Parlamentului;

d) propune Parlamentului spre aprobare componenţa nominală a comisiilor permanente, conform deciziilor fracţiunilor parlamentare şi solicitărilor deputaţilor;

e) coordonează activitatea comisiilor permanente;

f) întocmeşte, de comun acord cu preşedinţii fracţiunilor parlamentare şi ai comisiilor permanente, proiectul ordinii de zi a şedinţelor Parlamentului şi îl prezintă Parlamentului spre aprobare;

g) stabileşte modul de dezbatere publică a proiectelor de acte legislative, de acumulare, examinare şi dezbatere a propunerilor prezentate în legătură cu acestea;

h) asigură controlul plasării la timp pe web site-ul Parlamentului a proiectelor de acte legislative, a ordinii de zi, a stenogramelor şedinţelor plenare, precum şi a altei informaţii pasibile de a fi publicată;

i) aprobă Regulamentul privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Parlament;

j) stabileşte obligaţiunile membrilor biroului;

k) aprobă structura organizatorică şi efectivul-limită al Secretariatului Parlamentului, precum şi condiţiile specifice de salarizare şi de compensare a cheltuielilor aferente îndeplinirii obligaţiilor de serviciu pentru funcţionarii publici şi pentru alţi angajaţi din cadrul Secretariatului;

k1) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului;

k2) aprobă planurile strategice de dezvoltare a Secretariatului Parlamentului;

l) elaborează proiectul bugetului Parlamentului şi îl prezintă Parlamentului spre aprobare împreună cu o notă de fundamentare, iar în caz de necesitate, modifică bugetul în limita unui trimestru şi a mijloacelor aprobate;

m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament sau însărcinările date de către Parlament.

 

Şedinţele Biroului permanent sînt deliberative cu participarea majorităţii membrilor săi.

     Biroul permanent adoptă hotărîri, în limita competenţei prevăzute de Regulament, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  

    

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe