Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Meetings of the Committees
Meetings of the Committees

Ședința Comisiei administrație publică

Committee for public administration and regional development

1/29/2020 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. Proiectul Planului de activitate a Comisiei administrate publica pentru anul 2020
2. Proiect de lege pentru aprobarea proiectului de lege privind abrogarea articolului 171 din Legea reglementarii de stat a activitafii comerciale externe nr. 1031/2000 Nr. 260 din 12.11.2019
3. Proiect de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea Nr. 499 din 14.07.1999 privind alocafiile sociale de stat pentru unele categorii de populate Nr. 303 din 11.12.2019
4. Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative Nr. 306 din 11.12.2019
5. Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiferului de informate §i securitate Nr. 307 din 11.12.2019
6. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producatori agricoli §i asociatile acestora Nr. 311 din 16.12.2010
7. Proiect de lege pentru modificarea Legii privind protecta datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 Nr. 320 din 10.12.2019
8. Proiect de lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare Nr. 324. din 20.12.2019
9. Proiect de lege privind achizi(iile in sectoarele energeticii, apei, transporturilor §i serviciilor po$tale Nr. 325 din 31.12.2019
10. Proiect de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adifional la Regulamentul general al Uniunii Portale Universale Nr. 326 din 31.12.2019
Video, Audio, Text PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Sunday, March 29, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe