Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 28.09.2012

9/28/2012 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 909 Proiectul legii cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor pe anii 2012-2015
2. 1578 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012 – 2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei
3. 1435 Proiectul legii privind acceptarea Protocolului de modificare a Acordului TRIPS
4. 1635 Proiectu hotărîrii privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al Curții Supreme de Justiție
5. 1225 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1)
6. 1894 Proiectul legii privind transportul naval intern al Republicii Moldova
7. 1354 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.95, Codul de executare – art.238)
8. 1351 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar – art.55; ș.a.)
9. 556 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.107, 108, 109)
10. Proiectul de hotărîre pentru aprobare Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aniversarea a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Polonă
11. 2116 Proiectul legii pentru completarea articolului 84 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZORDINEA DE Z
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe