Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 15.03.2012

15.03.2012 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Session RU:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 2819 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova – art.1; Legea cu privire la taxele consulare – art.2)
2. 2183 Proiectul legii pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 (art.36, 73)
3. 153 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Cehă în domeniul securității sociale
4. 172 Proiectul legii privind acceptarea modificărilor la Acordul de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
5. 173 Proiectul legii cu privire la acceptarea unor amendamente care au fost operate în anexele A și C la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți
6. 289 Proiectul legii cu privire la folosirea unui bun imobil
7. 2354 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
8. 1031 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura – art.3, 7, 14, ş.a.; Codul Contravenţional – art.114, 405, 145 ş.a.)
9. 482 Proiectul legii privind importul unor autovehicule
10. Întrebări
Видео, Аудио, Текст ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы