Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 21.05.2020

5/21/2020 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 325 Proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
2. 28 Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor
3. 68 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
4. 178 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la actele normative – art.III; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.24)
5. 190 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19
6. 191 Proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (Codul muncii – art.73, 95, 104 ș.a.; Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – art.1; s.a
7. 183 Proiectul de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățămîntul general, sesiunea de examene 2020
8. 172 Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova
9. 181 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
10. 188 Proiectul de lege pentru completarea Codului Civil al RM nr.1107-XV din 06.06.2002 (art.1602)
11. 131 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul jurisdicției constituționale – art.4, 38; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.4, 25; Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție – art.2, 16; ș.a.)
12. 149 Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
13. 145 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima casă” (art.4, 6, 7, 8)
14. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Saturday, February 27, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe