Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 25.11.2011

11/25/2011 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 1214 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2010
2. 2060 Proiectul legii privind aprobarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
3. 1866 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la conflictul de interese – art.23, capitolul IV'1, art.25'1; Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public – art.1, 11, 12, capitolul III1, 13'1)
4. 1491 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – art.32; Legea serviciului vamal – art.43; ş.a.)
5. 388 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.939-XIV din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială (art.1, 21, 22, ş.a.)
6. 1708 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.47; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică – art.19)
7. 1709 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.16, 48, anexa nr.2, ş.a.; Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător – art.20; ş.a.)
8. 2543 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31.03.2011 (art.1, 2, 3, ş.a.)
9. 1488 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.244; Codul de procedură penală – art.269)
10. 1930 Proiectul de lege pentru completarea articolului 400 din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
11. 1582 Proiectul legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă
12. 2371 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (art.6)
13. 2420 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov
14. Raport Raport privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr.118 din 23 iunie 2011 privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare şi a resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundaţiile din anul 2008 RaportRaport
15. 2428 Proiectul de hotărîre privind audierea raportului Procuraturii Generale în baza Hotărîrii Parlamentului nr.160 din 9 februarie 2010 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare şi a resurselor financiare
16. Agenda Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Saturday, January 16, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe