Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 06.02.2020

06.02.2020 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 285 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală nr.122/2003 – art.58, 166, 265, ș.a.; Legea nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.6, 19, 20, ș.a.)
2. 384 Proiectul legii privind organismele de plasament colectiv alternative
3. 261 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului – art.1, 5, 13, ș.a.; Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții – art.6, 7; ș.a.)
4. 133 Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997
5. 299 Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
6. 209 Proiectul de lege privind importul unor autovehicule
7. 325 Proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
8. 44 Proiectul legii pentru modificarea articolului 23 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995
9. 226 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase – art.5, 10, 16, ș.a.; Codul contravențional – art.159)
10. 180 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională-art.8; Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii-art.6; Codul electoral nr.1281/1997-art.24; ș.a.)
11. 236 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4, 5, 71, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.2661, 2662, 413, 4151)
12. 8 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr.1)
13. 176 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 61 din Legea nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
14. 242 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 3, 5; ș.a; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr. 1; ș.a.)
15. 254 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea monumentelor de for public nr.192/2011 – art.7; Legea nr.161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război – art.9)
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
8 марта 2021 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы