Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 06.02.2020

2/6/2020 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 285 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală nr.122/2003 – art.58, 166, 265, ș.a.; Legea nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.6, 19, 20, ș.a.)
2. 384 Proiectul legii privind organismele de plasament colectiv alternative
3. 261 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului – art.1, 5, 13, ș.a.; Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții – art.6, 7; ș.a.)
4. 133 Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997
5. 299 Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
6. 209 Proiectul de lege privind importul unor autovehicule
7. 325 Proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
8. 44 Proiectul legii pentru modificarea articolului 23 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995
9. 226 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase – art.5, 10, 16, ș.a.; Codul contravențional – art.159)
10. 180 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională-art.8; Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii-art.6; Codul electoral nr.1281/1997-art.24; ș.a.)
11. 236 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4, 5, 71, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.2661, 2662, 413, 4151)
12. 8 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr.1)
13. 176 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 61 din Legea nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
14. 242 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 3, 5; ș.a; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr. 1; ș.a.)
15. 254 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea monumentelor de for public nr.192/2011 – art.7; Legea nr.161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război – art.9)
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe