Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 28.03.2014

3/28/2014 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. Legea nr.320 din 23 decembrie 2013 Proiectul legii cu privire la Avocatul poporului
2. 21 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art.16, 22, 23, 28; Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.23; ș.a.)
3. 541 Proiectul legii privind regimul articolelor pirotehnice
4. 542 Proiectul legii pentru completarea anexei la Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
5. 60 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XVI din 16.05.2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal (art.2, 3, 4, ș.a.)
6. 127 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.20, 35, 54'4, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.4, 28, anexa; ș.a.)
7. 64 Proiectul legii pentru modificarea articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000
8. 237 Proiectul legii pentru completarea art.39 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală
9. 120 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.7, 14, 18)
10. Raport asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public pe anul 2012 nr. 2305 din 09.10.2013
11. Audieri parlamentare privind derularea negocierilor asupra Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe